Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie - Koźlu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia 2019 rok

Zestawienie zarządzeń Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzonych w 2019 roku.

L.p. Numer zarządzenia Nazwa zarządzenia
1. Zarządzenie nr 1/2019 W sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
2. Zarządzenie nr 2/2019 W sprawie wskazania pracownika upoważnionego do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności
3. Zarządzenie nr 3/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w odrębnych grupach asortymentowych na potrzeby DPS
4. Zarządzenie nr 4/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sukcesywne świadczenie usług medycyny pracy dla CUW i jednostek obsługiwanych przez okres 24 miesięcy
5. Zarządzenie nr 5/2019 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie-Koźlu
6. Zarządzenie nr 6/2019 W sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w ZSŻŚ
7. Zarządzenie nr 7/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w odrębnych grupach asortymentowych na potrzeby BS i DD
8. Zarządzenie nr 8/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją sali sportowej (MAŁEJ) realizowanych w ramach zadania "Termomodernizacja budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Matejki 19 (sala sportowa)"
9. Zarządzenie nr 9/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, dociepleniowych i wykończeniowych w obiektach oraz zagospodarowanie terenu w ramach zadania budowy strefy rekreacji osiedla Stare Miasto - rewitalizacja wyspy w Kędzierzynie-Koźlu
10. Zarządzenie nr 10/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych i montażowych w ramach zadania przebudowy internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z budową windy - II POSTĘPOWANIE"
11. Zarządzenie nr 11/2019 W sprawie wprowadzenia procedury dostępu do pomieszczeń i przydziału kluczy w PCUW w Kędzierzynie-Koźlu
12. Zarządzenie nr 12/2019 W sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu i jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
13. Zarządzenie nr 13/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w odrębnych grupach asortymentowych na potrzeby Bursy Szkolnej oraz Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
14. Zarządzenie nr 14/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sukcesywna dostawa pieczywa na potrzeby Bursy Szkolnej, Domu Dziecka oraz Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
15. Zarządzenie nr 15/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na potrzeby zadania: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wraz z wyposażeniem - etap I i etap II
16. Zarządzenie nr 16/2019 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
17. Zarządzenie nr 17/2019 W sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu
18. Zarządzenie nr 18/2019 W sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu
19. Zarządzenie nr 19/2019 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
20. Zarządzenie nr 20/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i modernizacją zewnętrznej sieci grzewczej realizowanych w ramach zadania "Przebudowa i modernizacja zewnętrznej sieci grzewczej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu - etap II"
21. Zarządzenie nr 21/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w odrębnych grupach asortymentowych na potrzeby Bursy Szkolnej, Domu Dziecka oraz Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - II oraz III POSTĘPOWANIE

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2019
  przez: Beata Malajka
 • opublikowano:
  07-01-2019 14:46
  przez: Beata Malajka
 • zmodyfikowano:
  15-07-2019 08:57
  przez: Beata Malajka
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie - Koźlu
  odwiedzin: 1363
Dane adresowe:

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie - Koźlu
47-220 Kędzierzyn - Koźle
ul. Konstantego Damrota 30

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 23 880
e-mail: sekretariat@cuwkk.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×