Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

POA kontrola zewnętrzna (27.07.2017)

Kontrola Publicznego Ogniska Artystycznego w Kędzierzynie-Koźlu - jednostki obsługiwanej,

przeprowadzona na terenie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu - jednostki obsługującej,

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

w dniach 27-28.07.2017, 31.07.2017

Dyrektor CUW informuje, że w związku z wykonywaniem zadań zleconych dla Publicznego Ogniska Artystycznego, ul. Kościuszki 40, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, w dniach 27-28 lipca 2017 roku, 31 lipca 2017 roku w siedzibie CUW miała miejsce kontrola placówki oświatowej przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zakres przeprowadzonej kontroli:

 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

Uchybień nie stwierdzono. Protokół z kontroli przekazano do Publicznego Ogniska Artystycznego w Kędzierzynie-Koźlu.

Metryczka
 • wytworzono:
  15-02-2019
  przez: Beata Malajka
 • opublikowano:
  15-02-2019 15:30
  przez: Beata Malajka
 • zmodyfikowano:
  15-02-2019 15:41
  przez: Beata Malajka
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie - Koźlu
  odwiedzin: 1330
Dane adresowe:

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Konstantego Damrota 30

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 23 880
e-mail: sekretariat@cuwkk.pl