Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych i montażowych w ramach zadania przebudowy internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z budową windy – II POSTĘPOWANIE

Przetarg nieograniczony - Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych i montażowych w ramach zadania przebudowy internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z budową windy - II POSTĘPOWANIE realizowanego w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu”

Postępowanie prowadzone jest na rzecz Jednostki organizacyjnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, która będzie realizowała umowę w sprawie zamówienia publicznego tj. Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Bohaterów Westerplatte 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość przekracza równowartość kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych i montażowych w ramach zadania przebudowy internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z budową windy - II POSTĘPOWANIE realizowanego w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu”

7ZDokumentacja projektowa.7z (20,33MB)
DOCXII POSTĘPOWANIE_Ogłoszenie o zamówieniu nr 528205_internat ZSŻŚ.docx (82,82KB)
DOCXII POSTĘPOWANIE_SIWZ_ZSŻŚ_internat.docx (229,74KB)


PDFPozwolenie na budowę przebudowa internatu ZSŻŚ (3).pdf (1 019,57KB)
PDFPRZEDMIAR ROBÓT_ZSŻŚ KK PRD.pdf (309,84KB)
 

Informujemy, że folder "Dokumentacja projektowa" jest folderem spakowanym programem 7z, podczas pobierania folderu należy w pierwszej kolejności zapisać folder na dysku a następnie otworzyć za pomocą programu, który otwiera spakowane dokumenty.

 

Dyrektor CUW informuje o udzielonej w dniu 02.04.2019 r. odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania wykonawców.

PDFI Odpowiedzi na pytania.pdf (594,85KB)

DOCXUAKTUALNIONY FORMULARZ OFERTY_II POSTĘPOWANIE_ZSŻŚ_internat.docx (90,40KB)
 

Jednocześnie w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu nr 528205-N-2019 oraz przedłuża się termin składania ofert do dnia 16-04-2019 do godz. 10:00.

PDFII POSTĘPOWANIE_Ogłoszenie o ZMIANE OGŁOSZENIA nr 528205_internat ZSŻŚ.pdf (549,08KB)
PDFPrzedłużenie terminu składania ofert.pdf (463,88KB)
 

 

Dyrektor CUW informuje o udzielonej w dniu 11.04.2019 r. odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytanie wykonawców.

PDFII Odpowiedzi na pytania.pdf (463,46KB)

 

Dyrektor CUW informuje o udzielonej w dniu 11.04.2019 r. odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytanie wykonawców.

PDFIII Odpowiedzi na pytania.pdf (462,77KB)
PDFEkspertyza Zesp. Szkół Żeglugi.pdf (839,46KB)

 

Informacja z otwarcia ofert.

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (780,99KB)

 

Dyrektor CUW informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (646,81KB)