Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, dociepleniowych i wykończeniowych w obiektach oraz zagospodarowanie terenu w ramach zadania budowy strefy rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja wyspy w Kędzierzynie-Koźlu

Przetarg nieograniczony - Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, dociepleniowych i wykończeniowych w obiektach oraz zagospodarowanie terenu w ramach zadania budowy strefy rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja wyspy w Kędzierzynie-Koźlu  realizowanego w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu”

 

Postępowanie prowadzone jest na rzecz Jednostki organizacyjnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, która będzie realizowała umowę w sprawie zamówienia publicznego tj. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn - Koźle

 

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość przekracza równowartość kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, dociepleniowych i wykończeniowych w obiektach oraz zagospodarowanie terenu w ramach zadania budowy strefy rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja wyspy w Kędzierzynie-Koźlu realizowanego w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu”

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 530342.pdf (613,71KB)
DOCXSIWZ_CKPiU_wyspa.docx (229,75KB)
 

7ZBranża BUDOWLANA.7z (41,43MB)
7ZBranża_ELEKTRYCZNA.7z (7,45MB)
7ZBranża_SANITARNA.7z (4,98MB)
7ZUZGODNIENIA.7z (993,65KB)
 

PDFBranża budowlana_Przedmiar wyspa.pdf (464,92KB)
PDFBranża elaktryczna_PRZEDMIAR WYSPA KĘDZIERZYN .pdf (1,20MB)
PDFBranża sanitarna_Przedmiar wyspa instalacje.pdf (187,93KB)
 

PDFDecyzja wodno-prawna.pdf (1,00MB)
PDFPozdwolenie na budowę.pdf (473,77KB)
PDFUzgodnienia konserwatora.pdf (269,10KB)
 

Informujemy, że folder "Branża BUDOWLANA", folder "Branża ELEKTRYCZNA", folder Branża SANITARNA" oraz folder "UZGODNIENIA" są folderami spakowanymi programem 7z, podczas pobierania folderów należy w pierwszej kolejności zapisać foldery na dysku a następnie otworzyć za pomocą programu, który otwiera spakowane dokumenty.

 

Dyrektor CUW informuje o udzielonej w dniu 04.04.2019 r. odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania wykonawców.

PDFI Odpowiedzi na pytania.pdf (470,27KB)
 

Informacja z otwarcia ofert.

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (429,35KB)
 

Dyrektor CUW informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (800,99KB)