Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia 2020 rok

Zestawienie zarządzeń Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzonych w 2020 roku.

Lp. Numer zarządzenia Nazwa zarządzenia
1. Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu - jednostce obsługiwanej w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
2. Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie wprowadzania i przekazywania danych do systemu informacji oświatowej
3. Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro oraz udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość zamówienia nie przekracza wartości określonej w art. 138g ustawy Pzp
4. Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie powołania stałej komisji do oceny postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro, dla CUW, w roku 2020
5. Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
6. Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wykonanie projektu oświetlenia awaryjnego wraz kosztorysem w budynku Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Skarbowej 8
7. Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie odwołania członka z komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania do składu komisji członka uzupełniającego - wykonanie projektu oświetlenia awaryjnego wraz kosztorysem w budynku Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Skarbowej 8
8. Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
9. Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dostawa sprzętu komputerowego dla II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu
10. Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie zmian w zasadach (polityce) rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW, w związku z COVID-19
11. Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w CUW oraz jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
12. Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenia zamówienia publicznego - Budowa instalacji hydrantów wewnętrznych dla celów przeciwpożarowych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piramowicza 36 w Kędzierzynie-Koźlu
13. Zarządzenie nr 13/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenia zamówienia publicznego - Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją strefy siłowni plenerowej - I etap prac realizowanych w ramach zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu - utwardzenie istniejącej drogi wewnętrznej, budowa siłowni plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych w Zespole Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu
14. Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu
15. Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
16. Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż wybranych dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
17. Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie odwołania członka z komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania do składu komisji członka uzupełniającego - świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż wybranych dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
18. Zarządzenie nr 18/2020 w sprawie wprowadzenia procedury dostępu do pomieszczeń i przydziału kluczy w PCUW w Kędzierzynie-Koźlu
19. Zarządzenie nr 19/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenia zamówienia publicznego - Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją strefy siłowni plenerowej - I etap prac realizowanych w ramach zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu - utwardzenie istniejącej drogi wewnętrznej, budowa siłowni plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych w Zespole Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu" - II POSTĘPOWANIE
20. Zarządzenie nr 20/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy w pasach drogowych dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle - II POSTĘPOWANIE
21. Zarządzenie nr 21/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - świadczenie usług związanych z mechanicznym zamiataniem nawierzchni dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
22. Zarządzenie nr 22/2020 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
23. Zarządzenie nr 23/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek obsługiwanych przez CUW: I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu, Zespołu Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu
24. Zarządzenie nr 24/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu - jednostce obsługiwanej w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
25. Zarządzenie nr 25/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. "Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej prawej i lewej strony północnej ściany budynku szkoły Zespołu Szkół nr. 3 im. Mikołaj Reja"
26. Zarządzenie nr 26/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu