Przejdź do treści strony WCAG

Postępowania zgodne z PZP 2020 rok

Katalog postępowania zgodne z Pzp 2020 rok obejmuje zamówienia realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w 2020 roku.

Lp. Nazwa postępowania Data ogłoszenia Uwagi
9. Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2051 O ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu 03-07-2020  
8. Świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem znajdujących się w granicach pasa drogowego dróg powiatowych trawników, poboczy, skarp i rowów, zlokalizowanych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle 03-07-2020  
7. Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja – wymiana stolarki okiennej prawej i lewej strony północnej ściany budynku szkoły Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja 17-06-2020  
6. Świadczenie usług związanych z mechanicznym zamiataniem nawierzchni dróg powiatowych miejskich na terenie Kędzierzyna-Koźla 15-06-2020  
5. II POSTĘPOWANIE – Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy w pasach drogowych dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla 10-06-2020 Postępowanie unieważniono
4. Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją strefy siłowni plenerowej w ZSS – I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu - II POSTĘPOWANIE 29-05-2020 Postępowanie zakończono.
Dokonano wyboru wykonawcy
3. Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż wybranych dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 22-05-2020
I część zamówienia
Postępowanie unieważniono.
 
II część zamówienia
Postępowanie zakończono.
Dokonano wyboru wykonawcy.
2. Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją strefy siłowni plenerowej – I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu 17-04-2020 Postępowanie unieważniono
1. Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją II etapu zadania pn.: Budowa instalacji hydrantów wewnętrznych dla celów przeciwpożarowych w budynku I LO w Kędzierzynie-Koźlu 09-04-2020 Postępowanie zakończono.
Dokonano wyboru wykonawcy