Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu zostało powołane w celu prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Do podstawowych zadań CUW należy:

 1. prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości jednostek obsługiwanych,
 2. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
 3. prowadzenie obsługi kadrowej i płacowej,
 4. prowadzenie obsługi prawnej,
 5. prowadzenie obsługi w zakresie BHP i ppoż.,
 6. prowadzenie obsługi informatycznej,
 7. prowadzenie wspólnych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 8. sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem informacji.

Szczegółowy zakres zadań realizowanych na rzecz jednostek obsługiwanych określają stosowne porozumienia zawarte pomiędzy Dyrektorem CUW a Dyrektorem Jednostki Obsługiwanej.

Metryczka
 • wytworzono:
  25-04-2017
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  25-04-2017 11:21
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie - Koźlu
  odwiedzin: 4351
Dane adresowe:

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Konstantego Damrota 30

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 23 880
e-mail: sekretariat@cuwkk.pl