Przejdź do treści strony
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej określa Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z dnia 2018.07.10).

Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:

 • ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30,
 • wgląd do dokumentów urzędowych w obecności pracownika CUW na pisemny wniosek osoby zainteresowanej; informacja, która może być udostępniona niezwłocznie jest udostępniana w formie ustnej,
 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przekazany w formie pisemnej lub elektronicznej.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej:

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic służbowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Termin udostępniania informacji publicznej:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek osoby zainteresowanej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, CUW powiadamia osobę zainteresowaną o powodach zwłoki oraz o terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Opłaty za udostępnianie informacji publicznej:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek osoby zainteresowanej CUW miałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, CUW może pobrać od osoby zainteresowanej opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku CUW powiadomi osobę zainteresowaną o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, a termin udostępnienia informacji publicznej rozpocznie swój bieg od daty zaksięgowania wpłaty naliczonej opłaty w CUW.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-05-2017
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  08-05-2017 08:07
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  01-02-2019 11:55
  przez: Beata Malajka
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie - Koźlu
  odwiedzin: 6655
Dane adresowe:

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Konstantego Damrota 30

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 23 880
e-mail: sekretariat@cuwkk.pl