Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2022 rok

Zestawienie zarządzeń Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzonych w 2022 roku.

L.p. Numer zarządzenia Nazwa zarządzenia
1. w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja budynku po stacji kontroli pojazdów na Wyspie w Kędzierzynie-Koźlu
2. Zarządzenie 2/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
3. Zarządzenie 3/2022 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa skanera dla II LO w Kędzierzynie-Koźlu
4. Zarządzenie 4/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku szkolno-oświatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu
5. Zarządzenie 5/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej
6. Zarządzenie 6/2022 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Połączenie sal dydaktycznych w CKZ Kędzierzyn – Koźle przy ul. Mostowej 7 przez rozebranie części ściany nośnej
7. Zarządzenie 7/2022 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa drukarki 3D dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”
8. Zarządzenie 8/2022 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania pn.: Przebudowa węzła sanitarnego w Zespole Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na II piętrze budynku głównego szkoły
9. Zarządzenie 9/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w PCPR w Kędzierzynie - Koźlu.
10. Zarządzenie 10/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
11. Zarządzenie 11/2022 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa niszczarek dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu
12. Zarządzenie 12/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu
13. Zarządzenie 13/2022 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja, montaż źródeł odnawialnej energii oraz remont pomieszczeń Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu”
14. Zarządzenie 14/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej wraz z remontem drogi powiatowej nr 1450 O Bierawa – DW Nr 408
15. Zarządzenie 15/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Świadczenie usług związanych z organizacją i prowadzeniem  zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego  ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2022
16. Zarządzenie 16/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników PCUW
17. Zarządzenie 17/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w POA K-Koźle