Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby DPS w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2023

Zapytanie ofertowe -  Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby DPS w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2023

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  -  Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby DPS w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2023

PDFZapytanie ofertowe_śr.czystości_DPS_w 2023.pdf (501,57KB)
PDFPPU_śr.czystości_DPS_w 2023_CUW.262.66.2022.ASK.pdf (574,95KB)
 

Informujemy, iż Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty - DOCXFormularz oferty_środki czytości_DPS w 2023.docx (36,23KB)
  2. Druk nr 1 (zestawienie dostaw) - XLSXDruk nr 1 - środki czystości z DPS na 2023r.xlsx (18,05KB)
  3. Druk nr 2 – oświadczenie Wykonawcy - DOCXDruk nr 2 - oświadczenie dla Wykonawcy.docx (17,58KB)
  4. Dokumenty (referencje) potwierdzające wykonywanie przez Wykonawcę, przez minimum 6 miesięcy dostaw środków czystości w latach 2019÷2022. Dokument musi być wystawiony przez poprzedniego zamawiającego, a z jego treści musi jednoznacznie wynikać realizacja dostaw środków czystości. Referencje mogą być kopiami potwierdzonymi klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (173,58KB)

 

Dyrektor CUW informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi, iż iż oferta przekracza środki finansowe jakie były przeznaczone na realizację zadania:

PDFInformacja o uniewaznieniu postęp. CUW.262.66.2022.ASK.pdf (265,70KB)