Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek dla PCUW i jednostek obsługiwanych w roku 2023 – II POSTĘPOWANIE

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek dla PCUW i jednostek obsługiwanych w roku 2023 – II POSTĘPOWANIE

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  -  Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek dla PCUW i jednostek obsługiwanych w roku 2023 – II POSTĘPOWANIE

PDFZapytanie ofertowe_papier do ksero w 2023-II POST.pdf (510,85KB)
PDFPPU_papier do ksero w 2023-II POST.pdf (581,76KB)
 

Informujemy, iż wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty - DOCXFormularz oferty_papier do ksero w 2023-II POST.docx (36,90KB)
  2. Druk nr 1 (zestawienie dostaw) - XLSXDRUK nr 1 - PAPIER 2023-II POST.xlsx (53,41KB)
  3. Druk nr 2 – oświadczenie - DOCXDruk nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy-II POST.docx (18,81KB)
  4. Dokumenty (referencje) potwierdzające wykonywanie przez Wykonawcę, przez minimum 6 miesięcy dostawy papieru do kserokopiarek lub materiałów biurowych w tym papieru do kserokopiarek w latach 2019÷2022. Dokument musi być wystawiony przez poprzedniego zamawiającego a z jego treści musi jednoznacznie wynikać realizacja dostaw papieru do kserokopiarek lub materiałów biurowych w tym papieru do kserokopiarek. Referencje mogą być kopiami potwierdzonymi klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Dyrektor CUW informuje o udzielonych w dniu 09.11.2022 r. odpowiedziach na zadane przez Wykonawców pytanie oraz uaktualnieniu Druku nr 1 (zestawienie dostaw):

PDFOdpowiedz na pytania do postępowania - Papiery 2023 - II POSTĘPOWANIE.pdf (364,87KB)
XLSXUaktualniony druk-nr-1-papier-2023-II POST.xlsx (55,04KB)
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (350,17KB)
 

Dyrektor CUW informuje o zakończeniu postępowania w dniu 30.11.2022 r. i wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFCUW.262.73.2022.ASK_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (247,78KB)