Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2019 rok

Zestawienie zarządzeń Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzonych w 2019 roku.

L.p. Numer zarządzenia Nazwa zarządzenia
1. Zarządzenie nr 1/2019 W sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
2. Zarządzenie nr 2/2019 W sprawie wskazania pracownika upoważnionego do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności
3. Zarządzenie nr 3/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w odrębnych grupach asortymentowych na potrzeby DPS
4. Zarządzenie nr 4/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sukcesywne świadczenie usług medycyny pracy dla CUW i jednostek obsługiwanych przez okres 24 miesięcy
5. Zarządzenie nr 5/2019 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie-Koźlu
6. Zarządzenie nr 6/2019 W sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w ZSŻŚ
7. Zarządzenie nr 7/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w odrębnych grupach asortymentowych na potrzeby BS i DD
8. Zarządzenie nr 8/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją sali sportowej (MAŁEJ) realizowanych w ramach zadania "Termomodernizacja budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Matejki 19 (sala sportowa)"
9. Zarządzenie nr 9/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, dociepleniowych i wykończeniowych w obiektach oraz zagospodarowanie terenu w ramach zadania budowy strefy rekreacji osiedla Stare Miasto - rewitalizacja wyspy w Kędzierzynie-Koźlu
10. Zarządzenie nr 10/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych i montażowych w ramach zadania przebudowy internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z budową windy - II POSTĘPOWANIE"
11. Zarządzenie nr 11/2019 W sprawie wprowadzenia procedury dostępu do pomieszczeń i przydziału kluczy w PCUW w Kędzierzynie-Koźlu
12. Zarządzenie nr 12/2019 W sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu i jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
13. Zarządzenie nr 13/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w odrębnych grupach asortymentowych na potrzeby Bursy Szkolnej oraz Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
14. Zarządzenie nr 14/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sukcesywna dostawa pieczywa na potrzeby Bursy Szkolnej, Domu Dziecka oraz Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
15. Zarządzenie nr 15/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na potrzeby zadania: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wraz z wyposażeniem - etap I i etap II
16. Zarządzenie nr 16/2019 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
17. Zarządzenie nr 17/2019 W sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu
18. Zarządzenie nr 18/2019 W sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu
19. Zarządzenie nr 19/2019 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
20. Zarządzenie nr 20/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i modernizacją zewnętrznej sieci grzewczej realizowanych w ramach zadania "Przebudowa i modernizacja zewnętrznej sieci grzewczej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu - etap II"
21. Zarządzenie nr 21/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w odrębnych grupach asortymentowych na potrzeby Bursy Szkolnej, Domu Dziecka oraz Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - II oraz III POSTĘPOWANIE
22. Zarządzenie nr 22/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i dostosowaniem sanitariatów z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w budynku B i w budynku C oraz wymiana drzwi w sanitariatach w budynku A w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
23. Zarządzenie nr 23/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Budowa instalacji hydrantów wewnętrznych dla celów przeciwpożarowych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu - I ETAP"
24. Zarządzenie nr 24/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
25. Zarządzenie nr 25/2019 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sukcesywna dostawa pieczywa na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, Bursy Szkolnej i Domu Dziecka oraz w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWIANIE
26. Zarządzenie nr 26/2019 W sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w Zespole Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu
27. Zarządzenie nr 27/2019 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie-Koźlu
28. Zarządzenie nr 28/2019 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
29. Zarządzenie nr 29/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Świadczenie usługi kompleksowej obsługi bankowej budżetu Zamawiającego (PCUW) i jednostek obsługiwanych w latach 2019-2021
30. Zarządzenie nr 30/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wraz z wyposażeniem - realizacja ETAP-u I i ETAP-u II"
31. Zarządzenie nr 31/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu oraz jednostek obsługiwanych
32. Zarządzenie nr 32/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Docieplenie dachu i modernizacja sieci kominów budynku laboratorium Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu
33. Zarządzenie nr 33/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją strefy siłowni plenerowej - I etap prac realizowanych w ramach zadania: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu - utwardzenie istniejącej drogi wewnętrznej, budowa siłowni plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych w Zespole Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu"
34. Zarządzenie nr 34/2019 W sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze oraz procedury przyjęcia nowego pracownika do pracy w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
35. Zarządzenie nr 35/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenia zamówienia publicznego - sukcesywnej dostawy leków i wyrobów medycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
36. Zarządzenie nr 36/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenia zamówienia publicznego - II POSTĘPOWANIE - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wraz z wyposażeniem - realizacja ETAP-u I i ETAP-u II"
37. Zarządzenie nr 37/2019 W sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w II LO
38. Zarządzenie nr 38/2019 W sprawie wdrożenia instrukcji postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
39. Zarządzenie nr 39/2019 W sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w I Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie-Koźlu
40. Zarządzenie nr 40/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek dla CUW i jednostek obsługiwanych w roku 2020
41. Zarządzenie nr 41/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla CUW i jednostek obsługiwanych w roku 2020
42. Zarządzenie nr 42/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2020 - II POSTĘPOWANIE
43. Zarządzenie nr 43/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - świadczenie dzierżawy kserokopiarek dla potrzeb CUW i jednostek obsługiwanych w roku 2020
44. Zarządzenie nr 44/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sukcesywne świadczenie usługi sprzątania w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2020
45. Zarządzenie nr 45/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sukcesywne świadczenie kompleksowych usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek obsługiwanych w roku 2020
46. Zarządzenie nr 46/2019 W sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w II Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie-Koźlu
47. Zarządzenie nr 47/2019 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu
48. Zarządzenie nr 48/2019 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
49. Zarządzenie nr 49/2019 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu oraz z jednostkach obsługiwanych
50. Zarządzenie nr 50/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2020 - III POSTĘPOWANIE
51. Zarządzenie nr 51/2019 W sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
52. Zarządzenie nr 52/2019 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
53. Zarządzenie nr 53/2019 W sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2020 - IV POSTĘPOWANIE