Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POA kontrola zewnętrzna (27.07.2017)

Kontrola Publicznego Ogniska Artystycznego w Kędzierzynie-Koźlu - jednostki obsługiwanej,

przeprowadzona na terenie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu - jednostki obsługującej,

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

w dniach 27-28.07.2017, 31.07.2017

Dyrektor CUW informuje, że w związku z wykonywaniem zadań zleconych dla Publicznego Ogniska Artystycznego, ul. Kościuszki 40, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, w dniach 27-28 lipca 2017 roku, 31 lipca 2017 roku w siedzibie CUW miała miejsce kontrola placówki oświatowej przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zakres przeprowadzonej kontroli:

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

Uchybień nie stwierdzono. Protokół z kontroli przekazano do Publicznego Ogniska Artystycznego w Kędzierzynie-Koźlu.