Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZSS audyt wewnętrzny (26.03.2018)

Audyt wewnętrzny Zespołu Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu - jednostki obsługiwanej,

przeprowadzony na terenie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu - jednostki obsługującej,

przez organ prowadzący,

w dniach 26.03.2018 - 25.04.2018 

Dyrektor CUW informuje, że w związku z wykonywaniem zadań zleconych dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy, ul. Krasickiego 10, 47-206 Kędzierzyn-Koźle, w dniach od 26 marca 2018 do 25 kwietnia 2018 roku, w siedzibie CUW miał miejsce audyt wewnętrzny przeprowadzony przez organ prowadzący.

Celem audytu była ocena dokonywania wydatków oraz zasad gospodarki finansowej jednostki.

Sprawozdanie końcowe z audytu wewnętrznego przekazano do Zespołu Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu (AK.1720.2.6.2018 z 11.06.2018r.). Uchybień nie stwierdzono.

Na podstawie ustaleń, uwag i rekomendacji zawartych w sprawozdaniu końcowym z audytu wewnętrznego Dyrektor CUW podjął działania zapobiegawcze kierując do Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych (CUW.071.012.2018.BM z 26.06.2018r.) oraz Dyrektorów jednostek obsługiwanych (CUW.071.013.2018.BM z 26.06.2018r.) stosowne pismo dotyczące zasad, w tym terminów obiegu dokumentów, pomiędzy jednostkami obsługiwanymi a jednostką obsługującą, zgodnie z przyjętą dla danej jednostki polityką rachunkowości.