Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I LO Kontrola zewnętrzna (06.02.2019)

Kontrola I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu - jednostki obsługiwanej,

przeprowadzona na terenie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu - jednostki obsługującej,

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

w dniach 6-7.02.2019, 11.02.2019, 13.02.2019, 22.02.2019, 26.02.2019

Dyrektor CUW informuje, że w związku z wykonywaniem zadań zleconych dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, ul. Piramowicza 36, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, w dniach 6-7 lutego 2019 roku, 11 lutego 2019 roku, 13 lutego 2019 roku, 22 lutego 2019 roku, 26 lutego 2019 roku w siedzibie CUW miała miejsce kontrola placówki oświatowej przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zakres przeprowadzonej kontroli:

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

Uchybień nie stwierdzono.

Protokół z kontroli przekazano do I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu.