Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania finansowe 2018

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wykonując obowiązek publikowania sprawozdań finansowych za 2018 rok* podaje do wiadomości Sprawozdania finansowe za 2018 rok dotyczące jednostek obsługiwanych i jednostki obsługującej, składające się z:

  1. bilansu,
  2. rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
  3. zestawienia zmian w funduszu,
  4. informacji dodatkowej.
Lp. Nazwa skrócona jednostki Nazwa sprawozdania
1 I LO Sprawozdanie finansowe I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu za 2018 rok
2 II LO Sprawozdanie finansowe II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu za 2018 rok
3 ZS 1 Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu za 2018 rok
4 ZS 3 Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu za 2018 rok
5 ZSTiO Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu za 2018 rok
6 ZSŻŚ Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu za 2018 rok
7 ZS S Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu za 2018 rok
8 CKPiU Sprawozdanie finansowe Centrum Kształcenia Praktyczego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu za 2018 rok
9 POA Sprawozdanie finansowe Publicznego Ogniska Artystycznego w Kędzierzynie-Koźlu za 2018 rok
10 PPPP Sprawozdanie finansowe Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za 2018 rok
11 BS Sprawozdanie finansowe Bursy Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu za 2018 rok
12 DD Sprawozdanie finansowe Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu za 2018 rok
13 DPS Sprawozdanie finansowe Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu za 2018 rok
14 PCPR Sprawozdanie finansowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu za 2018 rok
15 CUW Sprawozdanie finansowe Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu za 2018 rok

 

* podstawa prawna publikacji: §27, §34 ust.1, 9 i 10, załącznik nr 12 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dyrektor PCUW informuje, że część sprawozdań finansowych została podpisana przez osoby upoważnione podpisem elektronicznym - certyfikatem kwalifikowanym. W celu weryfikacji elektronicznego podpisu kwalifikowanego należy pobrać podpisany elektronicznie dokument na dysk komputera z zapewnionym dostępem do Internetu, a następnie otworzyć podpisany elektronicznie dokument w programie umożliwiającym weryfikację podpisów elektronicznych np. Adobe Reader.