Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DOM DZIECKA kontrola problemowa (27.03.2019)

Kontrola problemowa Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu - jednostki obsługiwanej,

przeprowadzona (częściowo) na terenie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu - jednostki obsługującej,

przez organ prowadzący,

w dniach 27.03.2019 - 05.06.2019

Dyrektor CUW informuje, że w związku z wykonywaniem zadań zleconych dla Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, w dniach od 27 marca do 5 czerwca 2019 roku w Domu Dziecka oraz siedzibie CUW miała miejsce kontrola problemowa przeprowadzona przez organ prowadzący.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania Domu Dziecka, w tym:

1. Prawidłowość prowadzenia gospodarki magazynowej w zakresie ewidencjonowania przychodów i rozchodów w: magazynie żywności, darów, oraz środków czystości, artykułów gospodarczych, odzieży, obuwia, materiałów biurowych - w magazynie gospodarczym.

2. Rzetelność przeprowadzenia przez Dom Dziecka inwentaryzacji na dzień 31.12.2018r.

3. Inwentaryzacja drogą spisu z natury magazynu spożywczego, gospodarczego i darów na dzień odpowiednio: 27.03.2019r. oraz 29.03.2019r..

4. Prawidłowość przeprowadzenia procedury likwidacji mienia Domu Dziecka w latach 2016-2018.

5. Wydatki Domu Dziecka z tytułu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Kwalifikacje oraz szkolenia pracowników Domu Dziecka.

7. Funkcjonujący w jednostce system kontroli zarządczej.

Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości w badanym obszarze działania jednostki opisano w Protokole kontroli podpisanym w dniu 18.06.2019r., do którego Dyrektor jednostki wniosła wyjaśnienia i zastrzeżenia. Wystąpienie pokontrolne z dnia 24.07.2019 (AK.1711.2.13.2019) wskazało konieczność realizacji zaleceń pokontrolnych. 

Zalecenia pokontrolne wykonano.

Sprawozdanie z przeprowadzenia kontroli problemowej, protokoły kontroli i wystąpienie pokontrolne przekazano do Domu Dziecka.