Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PCPR kontrola zewnętrzna (30.05.2019)

Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu - jednostki obsługiwanej,

przeprowadzona (częściowo) na terenie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu - jednostki obsługującej,

przez Urząd Wojewódzki Województwa Opolskiego,

w dniach 30-31.05.2019 oraz 4, 6 i 28.06.2019

Dyrektor CUW informuje, że w związku z wykonywaniem zadań zleconych na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, w dniach 30-31 maja oraz 4, 6 i 28 czerwca 2019 roku miała miejsce kontrola placówki pomocy społecznej w zakresie prowadzonego przez nią Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia przeprowadzona przez UW WO.

Zakres przeprowadzonej kontroli:

  1. Standard podstawowych usług świadczonych przez Ośrodek.
  2.  Współpraca z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
  3.  Prowadzenie ewaluacji efektów swojej działalności i monitoringu osób przebywających w Ośrodku, po jego opuszczeniu.
  4.  Zapewnienie pracownikom poradnictwa w formie "superwizji".
  5. Zgodność zatrudnienia pracowników w wymaganiami kwalifikacyjnymi (w siedzibie CUW).
  6. Wydatkowanie dotacji celowej (w siedzibie CUW).

Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości w badanym obszarze działania jednostki opisano w Protokole z kontroli kompleksowej, do którego Dyrektor jednostki wniosła wyjaśnienia i zastrzeżenia. Wystąpienie pokontrolne z dnia 30.09.2019 (PSiZ.I.431.51.2019.SH) wskazało konieczność realizacji zaleceń pokontrolnych.

Zalecenia pokontrolne wykonano.

Dokumentacja z przeprowadzenia kontroli kompleksowej znajduje się w PCPR.