Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu

Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu

 

Postępowanie prowadzone jest na rzecz Jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, które będą realizowały umowy w sprawie zamówienia publicznego tj. 

  1. I część zamówienia: Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 481-12-26
  2. II część zamówienia: Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy, ul. Krasickiego 10, 47-206 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 482-35-64
  3. III część zamówienia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 481-02-82
  4. IV część zamówienia: I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, ul. Piramowicza 36, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 482-34-74
  5. V część zamówienia: II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Matejki 19, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 483-21-62
  6. VI część zamówienia: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 481-37-52
  7. VII część zamówienia: Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, ul. Skarbowa 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 482-59-50
  8. VIII część zamówienia: Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte, ul. Boh. Westerplatte 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 40-61-650

 

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość przekracza równowartość kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu

DOCXOgłoszenie o zamówieniu nr 579494-N-2019 z 07-08-2019.docx (65,32KB)
DOCXSIWZ_komputery.docx (171,35KB)
XLSXIntegralna część SIWZ - Załącznik nr 1a _PPPP.xlsx (13,89KB)
XLSXIntegralna część SIWZ - Załącznik nr 1b_ZSS.xlsx (15,98KB)
XLSXIntegralna część SIWZ - Załącznik nr 1c_PCPR.xlsx (13,59KB)
XLSXIntegralna część SIWZ - Załącznik nr 1d_I LO.xlsx (14,93KB)
XLSXIntegralna część SIWZ - Załącznik nr 1e_II LO.xlsx (15,93KB)
XLSXIntegralna część SIWZ - Załącznik nr 1f_CKPiU.xlsx (15,63KB)
XLSXIntegralna część SIWZ - Załącznik nr 1g_ZS nr 1.xlsx (13,56KB)
XLSXIntegralna część SIWZ - Załącznik nr 1h_ZSŻŚ.xlsx (18,85KB)
 

PDFPassMark - CPU Benchmarks - 01.08.2019.pdf (2,47MB)
PDFPassMark Software - Video Card (GPU) Benchmark Charts - 01.08.2019.pdf (1,16MB)
 

Dyrektor CUW informuje o udzielonej w dniu 09.08.2019 r. odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania wykonawców.

PDFI Odpowiedzi na pytania.pdf (402,57KB)
 

Dyrektor CUW informuje o udzielonej w dniu 16.08.2019 r. odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania wykonawców.

PDFII Odpowiedzi na pytania.pdf (496,50KB)
 

Informacja z otwarcia ofert.

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA STRONĘ INTERNETOWĄ.pdf (1,39MB)
 

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA STRONĘ INTERNETOWĄ_oferta dodatkowa.pdf (274,29KB)

 

Dyrektor CUW informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I, III, V, VII, VIII.

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I, III, V, VII, VIII.pdf (1,09MB)

 

Dyrektor CUW informuje o unieważnieniu postępowania w części II, IV, VI.

PDFInformacja o unieważnieniu w części II, IV, VI.pdf (1,04MB)

Dyrektor CUW informuje, iż w wyniku czynności powtórzonych unieważniono postępowanie w części I zamówienia.

PDFInformacja o unieważnieniu w części I.pdf (592,98KB)