Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wraz z wyposażeniem - realizacja ETAP-u I i ETAP-u II

Przetarg nieograniczony - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wraz z wyposażeniem - realizacja ETAP-u I i ETAP-u II

 

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość przekracza równowartość kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wraz z wyposażeniem - realizacja ETAP-u I i ETAP-u II

 

DOCXOgłoszenie o zamówieniu nr 598550-N-2019 z 19-09-2019.docx (38,84KB)
DOCXSIWZ_przedudowa PCUW_etap-I i_II.docx (192,03KB)
PDFPozwolenie na budowę.pdf (285,97KB)
 

7ZEtap I.7z (41,10MB)
7ZEtap II.7z (40,87MB)
7Zmapa.7z (8,99MB)
7ZPB.7z (25,59MB)
7ZPRZEDMIAR.7z (637,11KB)
7ZPW.7z (41,91MB)
7ZSTWiORB.7z (2,38MB)
 

001zdjęcia_dokumentacja.7z.001 (25,00MB)
002zdjęcia_dokumentacja.7z.002 (25,00MB)
003zdjęcia_dokumentacja.7z.003 (25,00MB)
004zdjęcia_dokumentacja.7z.004 (25,00MB)
005zdjęcia_dokumentacja.7z.005 (25,00MB)
006zdjęcia_dokumentacja.7z.006 (25,00MB)
007zdjęcia_dokumentacja.7z.007 (25,00MB)
008zdjęcia_dokumentacja.7z.008 (25,00MB)
009zdjęcia_dokumentacja.7z.009 (9,48MB)
001zdjęcia_elewacja.7z.001 (25,00MB)
002zdjęcia_elewacja.7z.002 (25,00MB)
003zdjęcia_elewacja.7z.003 (15,81MB)
001zdjęcia_klatka schodowa.7z.001 (25,00MB)
002zdjęcia_klatka schodowa.7z.002 (25,00MB)
003zdjęcia_klatka schodowa.7z.003 (25,00MB)
004zdjęcia_klatka schodowa.7z.004 (391,57KB)
001zdjęcia_parter.7z.001 (25,00MB)
002zdjęcia_parter.7z.002 (25,00MB)
003zdjęcia_parter.7z.003 (25,00MB)
004zdjęcia_parter.7z.004 (25,00MB)
005zdjęcia_parter.7z.005 (25,00MB)
006zdjęcia_parter.7z.006 (25,00MB)
007zdjęcia_parter.7z.007 (25,00MB)
008zdjęcia_parter.7z.008 (25,00MB)
009zdjęcia_parter.7z.009 (25,00MB)
010zdjęcia_parter.7z.010 (25,00MB)
011zdjęcia_parter.7z.011 (25,00MB)
012zdjęcia_parter.7z.012 (25,00MB)
013zdjęcia_parter.7z.013 (25,00MB)
014zdjęcia_parter.7z.014 (25,00MB)
015zdjęcia_parter.7z.015 (25,00MB)
016zdjęcia_parter.7z.016 (25,00MB)
017zdjęcia_parter.7z.017 (25,00MB)
018zdjęcia_parter.7z.018 (25,00MB)
019zdjęcia_parter.7z.019 (25,00MB)
020zdjęcia_parter.7z.020 (25,00MB)
021zdjęcia_parter.7z.021 (25,00MB)
022zdjęcia_parter.7z.022 (25,00MB)
023zdjęcia_parter.7z.023 (25,00MB)
024zdjęcia_parter.7z.024 (25,00MB)
025zdjęcia_parter.7z.025 (25,00MB)
026zdjęcia_parter.7z.026 (25,00MB)
027zdjęcia_parter.7z.027 (25,00MB)
028zdjęcia_parter.7z.028 (25,00MB)
029zdjęcia_parter.7z.029 (25,00MB)
030zdjęcia_parter.7z.030 (25,00MB)
031zdjęcia_parter.7z.031 (25,00MB)
032zdjęcia_parter.7z.032 (25,00MB)
033zdjęcia_parter.7z.033 (25,00MB)
034zdjęcia_parter.7z.034 (19,44MB)
001zdjęcia_piętro.7z.001 (25,00MB)
002zdjęcia_piętro.7z.002 (25,00MB)
003zdjęcia_piętro.7z.003 (25,00MB)
004zdjęcia_piętro.7z.004 (25,00MB)
005zdjęcia_piętro.7z.005 (25,00MB)
006zdjęcia_piętro.7z.006 (25,00MB)
007zdjęcia_piętro.7z.007 (25,00MB)
008zdjęcia_piętro.7z.008 (25,00MB)
009zdjęcia_piętro.7z.009 (25,00MB)
010zdjęcia_piętro.7z.010 (25,00MB)
011zdjęcia_piętro.7z.011 (25,00MB)
012zdjęcia_piętro.7z.012 (25,00MB)
013zdjęcia_piętro.7z.013 (25,00MB)
014zdjęcia_piętro.7z.014 (25,00MB)
015zdjęcia_piętro.7z.015 (25,00MB)
016zdjęcia_piętro.7z.016 (25,00MB)
017zdjęcia_piętro.7z.017 (25,00MB)
018zdjęcia_piętro.7z.018 (25,00MB)
019zdjęcia_piętro.7z.019 (25,00MB)
020zdjęcia_piętro.7z.020 (25,00MB)
021zdjęcia_piętro.7z.021 (25,00MB)
022zdjęcia_piętro.7z.022 (25,00MB)
023zdjęcia_piętro.7z.023 (25,00MB)
024zdjęcia_piętro.7z.024 (25,00MB)
025zdjęcia_piętro.7z.025 (25,00MB)
026zdjęcia_piętro.7z.026 (25,00MB)
027zdjęcia_piętro.7z.027 (25,00MB)
028zdjęcia_piętro.7z.028 (25,00MB)
029zdjęcia_piętro.7z.029 (25,00MB)
030zdjęcia_piętro.7z.030 (25,00MB)
031zdjęcia_piętro.7z.031 (25,00MB)
032zdjęcia_piętro.7z.032 (25,00MB)
033zdjęcia_piętro.7z.033 (25,00MB)
034zdjęcia_piętro.7z.034 (25,00MB)
035zdjęcia_piętro.7z.035 (25,00MB)
036zdjęcia_piętro.7z.036 (25,00MB)
037zdjęcia_piętro.7z.037 (22,56MB)
 

 

Informujemy, że foldery "etap I, etap II, mapa, PB, przedmiar, PW, STWiORB oraz zdjęcia" są folderami spakowanymi programem 7z, podczas pobierania folderów należy w pierwszej kolejności zapisać foldery na dysku a następnie otworzyć za pomocą programu, który otwiera spakowane dokumenty.

 

Dyrektor CUW informuje o udzielonej w dniu 04.10.2019 r. odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania wykonawców.

PDFI Odpowiedzi na pytania_remont CUW.pdf (390,23KB)
PDFPOPRAWIONY_04-10-2019_B.14.pdf (248,61KB)
PDFPOPRAWIONY_04-10-2019_przedmiar arch - etap I.pdf (166,90KB)
 

Informacja z otwarcia ofert.

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA STRONĘ INTERNETOWĄ.pdf (467,88KB)
 

Dyrektor CUW informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi, iż wartość oferty najkorzystniejszej przekracza środki jakie Zamawiający przeznaczył na realizacje tego zadania.

PDFInformacja o unieważnieniu.pdf (752,85KB)