Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu oraz jednostek obsługiwanych

Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu oraz jednostek obsługiwanych

 

Postępowanie prowadzone jest na rzecz Jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, które będą realizowały umowy w sprawie zamówienia publicznego tj. 

  1. I część zamówienia: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych, ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 47-23-880;
  2. II część zamówienia: I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, ul. Piramowicza 36,
    47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 482-34-74;
  3. III część zamówienia: Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy, ul. Krasickiego 10, 47-206 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 482-35-64;
  4. IV część zamówienia: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 481-22-09;
  5. V część zamówienia: Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 481-37-52;
  6. VI część zamówienia: Dom Dziecka, ul. Skarbowa 8, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel.  (77) 482-18-45;
  7. VII część zamówienia: Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 481-12-26.

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość przekracza równowartość kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu oraz jednostek obsługiwanych

DOCXOgłoszenie o zamówieniu nr 601424-N-2019 z 25-09-2019.docx (56,06KB)
DOCXSIWZ_komputery.docx (170,05KB)


XLSXIntegralna część SIWZ - Załącznik nr 1a_PCUW.xlsx (15,93KB)
XLSXIntegralna część SIWZ - Załącznik nr 1b_I LO.xlsx (17,22KB)
XLSXIntegralna część SIWZ - Załącznik nr 1c_ZSS.xlsx (17,41KB)
XLSXIntegralna część SIWZ - Załącznik nr 1d_ZSTiO.xlsx (14,36KB)
XLSXIntegralna część SIWZ - Załącznik nr 1e_CKZ.xlsx (16,74KB)
XLSXIntegralna część SIWZ - Załącznik nr 1f_DD.xlsx (16,23KB)
XLSXIntegralna część SIWZ - Załącznik nr 1g_PPPP.xlsx (14,93KB)


PDFPassMark - CPU Benchmarks - 16.09.2019.pdf (2,49MB)
PDFPassMark Software - Video Card (GPU) Benchmark Charts - 16.09.2019.pdf (1,18MB)
 

Dyrektor CUW informuje o udzielonej w dniu 27.09.2019 r. odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania wykonawców.

PDFI Odpowiedzi na pytania.pdf (630,90KB)
 

Informacja z otwarcia ofert.

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA STRONĘ INTERNETOWĄ.pdf (1,12MB)

 

Dyrektor CUW informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty we wszystkich częściach zamówienia.

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (1,04MB)