Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2020

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2020.

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - Sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2020.

 

PDFZapytanie ofertowe_LEKI na 2020.pdf (503,00KB)
PDFIPU_LEKI na 2020_Załącznik nr 1.pdf (512,38KB)
 

Informujemy, iż wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty  - DOCFORMULARZ oferty_LEKI na 2020.doc (84,50KB)
  2. Druk nr 1 - zestawienie dostaw załącznik do formularza ofertyXLSXDruk-nr-1_leki-formularz_2020.xlsx (40,16KB) 
  3. Aktualną na dzień składania ofert koncesję lub zezwolenie uprawniające do obrotu produktami leczniczymi zgodnie z wymaganiami ustawy z 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
  4. Dokumenty (referencje) potwierdzające wykonywanie przez Wykonawcę, przez minimum 12 miesięcy dostawy leków lub wyrobów medycznych dla co najmniej jednego Domu Pomocy Społecznej lub innych ośrodków pomocy społecznej w latach 2016÷2019. Dokument musi być wystawiony przez poprzedniego zamawiającego a z jego treści musi jednoznacznie wynikać realizacja dostaw dla Domu Pomocy Społecznej lub ośrodka pomocy społecznej

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Dyrektor CUW informuje o udzielonej w dniu 12.11.2019 r. odpowiedzi na zadanie w postępowaniu pytania wykonawców: 
PDFI Odpowiedzi na pytania_leki w DPS.pdf (403,79KB)


Dyrektor CUW informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi, iż przy odpowiedzi na pytania nieprawidłowo określono poziom refundacji w jednej z pozycji wyrobów medycznych co uniemożliwiło złożenie prawidłowej oferty w postępowaniu.

PDFCUW.26.97.2019.AŚ_Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf (487,70KB)