Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II LO kontrola problemowa (26.11.2019)

Kontrola problemowa II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu - jednostki obsługiwanej,

przeprowadzona (częściowo) na terenie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu - jednostki obsługującej,

przez organ prowadzący,

w dniach 26.11.2019 - 12.12.2019.

Dyrektor CUW informuje, że w związku z wykonywaniem zadań zleconych dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Matejki 19, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, w dniach od 26 listopada do 12 grudnia 2019 roku w II Liceum Ogólnokształcącym oraz siedzibie CUW miała miejsce kontrola problemowa przeprowadzona przez organ prowadzący.

Celem kontroli było sprawdzenie metodą wyrywkową gospodarki finansowej II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu, ze szczególnym uwzględnieniem celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, kontrola prawidłowości i rzetelności prowadzonej ewidencji księgowej, prawidłowości i rzetelności sprawozdawczości budżetowej, terminowości regulowania zobowiązań i odprowadzania dochodów budżetowych, prawidłowości i terinowości rozliczania podróży służbowych, stosowania scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, jak również przegląd umów najmu obowiązujących w badanym okresie oraz ocena systemu kontroli zarządczej w badanym okresie. 

Zalecenia pokontrolne wykonano. 

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli problemowej przekazano do II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu.