Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2020 – III POSTĘPOWANIE

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2020 - III POSTĘPOWANIE

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - Sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2020 - III POSTĘPOWANIE

PDFIII POSTEPOWANIE_Zapytanie ofertowe_LEKI na 2020.pdf (216,60KB)
PDFIII POSTĘPOWANIE_IPU_LEKI 2019_Załącznik nr 1.pdf (143,12KB)
 

Informujemy, iż wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty  - DOCIII POSTĘPOWANIE FORMULARZ oferty_LEKI na 2020.doc (84,50KB)
  2. Druk nr 1 - zestawienie dostaw załącznik do formularza oferty -  XLSIII postepowanie_druk-nr-1_leki-formularz_2020.xls (112,50KB) 
  3. Aktualną na dzień składania ofert koncesję lub zezwolenie uprawniające do obrotu produktami leczniczymi zgodnie z wymaganiami ustawy z 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
  4. Dokumenty (referencje) potwierdzające wykonywanie przez Wykonawcę, przez minimum 12 miesięcy dostawy leków lub wyrobów medycznych dla co najmniej jednego Domu Pomocy Społecznej lub innych ośrodków pomocy społecznej w latach 2016÷2019. Dokument musi być wystawiony przez poprzedniego zamawiającego a z jego treści musi jednoznacznie wynikać realizacja dostaw dla Domu Pomocy Społecznej lub ośrodka pomocy społecznej

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Dyrektor CUW informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi, iż  złożono dwie oferty, które podlegają odrzuceniu

PDFCUW.26.115.2019.AŚ_Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (921,80KB)