Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2020 rok

Zestawienie zarządzeń Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzonych w 2020 roku.

Lp. Numer zarządzenia Nazwa zarządzenia
1. Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu - jednostce obsługiwanej w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
2. Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie wprowadzania i przekazywania danych do systemu informacji oświatowej
3. Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro oraz udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość zamówienia nie przekracza wartości określonej w art. 138g ustawy Pzp
4. Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie powołania stałej komisji do oceny postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro, dla CUW, w roku 2020
5. Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
6. Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wykonanie projektu oświetlenia awaryjnego wraz kosztorysem w budynku Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Skarbowej 8
7. Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie odwołania członka z komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania do składu komisji członka uzupełniającego - wykonanie projektu oświetlenia awaryjnego wraz kosztorysem w budynku Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Skarbowej 8
8. Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
9. Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dostawa sprzętu komputerowego dla II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu
10. Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie zmian w zasadach (polityce) rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW, w związku z COVID-19
11. Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w CUW oraz jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
12. Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenia zamówienia publicznego - Budowa instalacji hydrantów wewnętrznych dla celów przeciwpożarowych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piramowicza 36 w Kędzierzynie-Koźlu
13. Zarządzenie nr 13/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenia zamówienia publicznego - Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją strefy siłowni plenerowej - I etap prac realizowanych w ramach zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu - utwardzenie istniejącej drogi wewnętrznej, budowa siłowni plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych w Zespole Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu
14. Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu
15. Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
16. Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż wybranych dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
17. Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie odwołania członka z komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania do składu komisji członka uzupełniającego - świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż wybranych dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
18. Zarządzenie nr 18/2020 w sprawie wprowadzenia procedury dostępu do pomieszczeń i przydziału kluczy w PCUW w Kędzierzynie-Koźlu
19. Zarządzenie nr 19/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenia zamówienia publicznego - Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją strefy siłowni plenerowej - I etap prac realizowanych w ramach zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu - utwardzenie istniejącej drogi wewnętrznej, budowa siłowni plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych w Zespole Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu" - II POSTĘPOWANIE
20. Zarządzenie nr 20/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy w pasach drogowych dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle - II POSTĘPOWANIE
21. Zarządzenie nr 21/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - świadczenie usług związanych z mechanicznym zamiataniem nawierzchni dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
22. Zarządzenie nr 22/2020 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
23. Zarządzenie nr 23/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek obsługiwanych przez CUW: I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu, Zespołu Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu
24. Zarządzenie nr 24/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu - jednostce obsługiwanej w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
25. Zarządzenie nr 25/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. "Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej prawej i lewej strony północnej ściany budynku szkoły Zespołu Szkół nr. 3 im. Mikołaj Reja"
26. Zarządzenie nr 26/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
27. Zarządzenie nr 27/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem znajdujących się w granicach pasa drogowego dróg powiatowych trawników, poboczy, skarp i rowów, zlokalizowanych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
28. Zarządzenie nr 28/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wykonanie robót budowalnych dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2051O ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzyn-Koźlu"
29. Zarządzenie nr 29/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Wykonanie decyzji Opolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie malowania ciągów komunikacyjnych" oraz "Modernizacja sali lekcyjnej celem utworzenia nowoczesnej pracowni multimedialnej przeznaczonej do prac projektowych"
30. Zarządzenie nr 30/2020 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę.
31. Zarządzenie nr 31/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dostawa niszczarek dla jednostek obsługiwanych tj. ZS 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ZSTiO w Kędzierzynie-Koźlu
32. Zarządzenie nr 32/2020 w sprawie przyjęcia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych
33. Zarządzenie nr 33/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu - jednostce obsługiwanej w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
34. Zarządzenie nr 34/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek obsługiwanych tj. PPPP w Kędzierzynie-Koźlu, ZS 1 w Kędzierzynie-Koźlu, ZS 3 w Kędzierzynie-Koźlu
35. Zarządzenie nr 35/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Wykonanie decyzji Opolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie malowania ciągów komunikacyjnych" oraz "Modernizacja sali lekcyjnej celem utworzenia nowoczesnej pracowni multimedialnej przeznaczonej do prac projektowych - II POSTĘPOWANIE"
36. Zarządzenie nr 36/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
37. Zarządzenie nr 37/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu.
38. Zarządzenie nr 38/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek obsługiwanych tj.: Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu oraz Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu
39. Zarządzenie nr 39/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu - jednostce obsługiwanej w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
40. Zarządzenie nr 40/2020 w sprawie zmiany zarządzenia o przeprowadzeniu skontrum zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
41. Zarządzenie nr 41/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wykonanie robót budowalnych w ramach zadania: "Zniesienie barier architektonicznych - Budowa windy przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu"
42. Zarządzenie nr 42/2020

w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dostawa urządzenia wielofunkcyjnego Brother dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu

43. Zarządzenie nr 43/2020

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Socjalnej ZFŚS w PCUW w Kędzierzynie-Koźlu

44. Zarządzenie nr 44/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa sprzętu komputerowego dla ZS nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
45. Zarządzenie nr 45/2020 w sprawie wykonywania pracy zdalnej
46. Zarządzenie nr 46/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń laboratorium Zespołu Szkół Nr 3 im Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu
na szkolne pomieszczenia wielofunkcyjne
47. Zarządzenie nr 47/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania: „Przebudowa boiska na wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z zagospodarowaniem terenu”
48. Zarządzenie nr 48/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
49. Zarządzenie nr 49/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
50. Zarządzenie nr 50/2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
51. Zarządzenie 51/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa laptopa dla ZS nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
52. Zarządzenie 52/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń laboratorium Zespołu Szkół Nr 3 im Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu na szkolne pomieszczenia wielofunkcyjne – II POSTĘPOWANIE”
53. Zarządzenie 53/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania: „Przebudowa boiska na wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z zagospodarowaniem terenu – II POSTĘPOWANIE”
54. Zarządzenie 54/2020 w sprawie: wyboru przedstawicieli pracowników - reprezentacji załogi pełniącej funkcję konsultacyjną w procesie wyboru instytucji zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
55. Zarządzenie 55/2020 w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
56. Zarządzenie 56/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu – jednostce obsługiwanej w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
57. Zarządzenie 57/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu – jednostce obsługiwanej w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
58. Zarządzenie 58/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa sprzętu komputerowego dla PCPR w Kędzierzynie-Koźlu
59. Zarządzenie 59/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa sprzętu komputerowego dla PPPP w Kędzierzynie-Koźlu
60. Zarządzenie 60/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sezonie zimowym 2020/2021
61 Zarządzenie 61/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa sprzętu komputerowego dla ZSTiO w Kędzierzynie-Koźlu
62. Zarządzenie 62/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem znajdujących się w granicach pasa drogowego dróg powiatowych trawników, poboczy, skarp i rowów, zlokalizowanych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2021÷2023
63. Zarządzenie 63/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż wybranych dróg na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (drogi zamiejskie) w latach 2021÷2023
64. Zarządzenie 64/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości dróg i terenów stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2021÷2023
65. Zarządzenie 65/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu oraz jednostkach obsługiwanych
66. Zarządzenie 66/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
67. Zarządzenie 67/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Świadczenie dzierżawy kserokopiarek dla potrzeb Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek obsługiwanych w roku 2021
68. Zarządzenie 68/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Sukcesywna dostawa leków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2021
69. Zarządzenie 69/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2021
70. Zarządzenie 70/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek dla CUW i jednostek obsługiwanych w roku 2021
71. Zarządzenie 71/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla CUW i jednostek obsługiwanych w roku 2021
72. Zarządzenie 72/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Dziecka
w Kędzierzynie-Koźlu
73. Zarządzenie 73/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Pomocy
Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
74. Zarządzenie 74/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
75. Zarządzenie 75/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
76. Zarządzenie 76/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – II POSTĘPOWANIE – Sukcesywna dostawa leków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2021
77. Zarządzenie 77/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Sukcesywne świadczenie usługi sprzątania dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2021 – II POSTĘPOWANIE
78. Zarządzenie 78/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Świadczenie usług informatycznych dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek obsługiwanych w roku 2021 – II POSTĘPOWANIE
79. Zarządzenie 79/2020 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek obsługiwanych w roku 2021
80. Zarządzenie 80/2020 w sprawie wprowadzenia do stosowania przepisów kancelaryjno archiwalnych