Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania zgodne z PZP 2020 rok

Katalog postępowania zgodne z Pzp 2020 rok obejmuje zamówienia realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w 2020 roku.

Lp. Nazwa postępowania Data ogłoszenia Uwagi
21. Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości dróg i terenów stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2021÷2023 - II POSTĘPOWANIE 31-12-2020 Postępowanie zakończono.
Dokonano wyboru wykonawcy we wszystkich częściach zamówienia
20. Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2021-2023 30-12-2020 Postępowanie zakończono.
Dokonano wyboru wykonawcy we wszystkich częściach zamówienia
19. Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości dróg i terenów stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2021÷2023 30-11-2020 Postępowanie unieważniono
18. Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż wybranych dróg na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (drogi zamiejskie) w latach 2021÷2023 30-11-2020 Postępowanie zakończono.
Dokonano wyboru wykonawcy
17. Świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem znajdujących się w granicach pasa drogowego dróg powiatowych trawników, poboczy, skarp i rowów, zlokalizowanych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2021÷2023 30-11-2020 Postępowanie zakończono.
Dokonano wyboru wykonawcy
16. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sezonie zimowym 2020/2021 24-11-2020 Postępowanie zakończono.
Dokonano wyboru wykonawcy we wszystkich częściach zamówienia
15. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 16-10-2020 Postępowanie unieważniono
14. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 15-10-2020 Postępowanie zakończono.
Dokonano wyboru wykonawcy
13. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Zniesienie barier architektonicznych – Budowa windy przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu” 03-09-2020 Postępowanie zakończono.
Dokonano wyboru wykonawcy
12. Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 07-08-2020 Postępowanie zakończono.
Dokonano wyboru wykonawcy
11. II POSTĘPOWANIE – Wykonanie robót budowlanych dla I LO w ramach zadania: „Wykonanie decyzji OPIS w sprawie malowania ciągów komunikacyjnych” oraz „Modernizacja sali lekcyjnej celem utworzenia nowoczesnej pracowni...." 03-08-2020 Postępowanie zakończono.
Dokonano wyboru wykonawcy
10. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Wykonanie decyzji Opolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie malowania ciągów komunikacyjnych” oraz „Modernizacja sali lekcyjnej celem utworzenia nowoczesnej pracowni multimedialnej..." 16-07-2020 Postępowanie unieważniono
9. Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2051 O ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu 03-07-2020 Postępowanie zakończono.
Dokonano wyboru wykonawcy
8. Świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem znajdujących się w granicach pasa drogowego dróg powiatowych trawników, poboczy, skarp i rowów, zlokalizowanych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle 03-07-2020 Postępowanie zakończono.
Dokonano wyboru wykonawcy
7. Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja – wymiana stolarki okiennej prawej i lewej strony północnej ściany budynku szkoły Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja 17-06-2020 Postępowanie zakończono.
Dokonano wyboru wykonawcy
6. Świadczenie usług związanych z mechanicznym zamiataniem nawierzchni dróg powiatowych miejskich na terenie Kędzierzyna-Koźla 15-06-2020 Postępowanie zakończono.
Dokonano wyboru wykonawcy
5. II POSTĘPOWANIE – Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy w pasach drogowych dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla 10-06-2020 Postępowanie unieważniono
4. Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją strefy siłowni plenerowej w ZSS – I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu - II POSTĘPOWANIE 29-05-2020 Postępowanie zakończono.
Dokonano wyboru wykonawcy
3. Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż wybranych dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 22-05-2020
I część zamówienia
Postępowanie unieważniono.
 
II część zamówienia
Postępowanie zakończono.
Dokonano wyboru wykonawcy.
2. Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją strefy siłowni plenerowej – I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu 17-04-2020 Postępowanie unieważniono
1. Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją II etapu zadania pn.: Budowa instalacji hydrantów wewnętrznych dla celów przeciwpożarowych w budynku I LO w Kędzierzynie-Koźlu 09-04-2020 Postępowanie zakończono.
Dokonano wyboru wykonawcy