Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu zostało powołane w celu prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Do podstawowych zadań CUW należy:

  1. prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości jednostek obsługiwanych,
  2. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
  3. prowadzenie obsługi kadrowej i płacowej,
  4. prowadzenie obsługi prawnej,
  5. prowadzenie obsługi w zakresie BHP i ppoż.,
  6. prowadzenie obsługi informatycznej,
  7. prowadzenie wspólnych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  8. sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem informacji.

Szczegółowy zakres zadań realizowanych na rzecz jednostek obsługiwanych określają stosowne porozumienia zawarte pomiędzy Dyrektorem CUW a Dyrektorem Jednostki Obsługiwanej.