Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DOM DZIECKA kontrola problemowa (27.05.2020)

Kontrola problemowa Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu - jednostki obsługiwanej,

przeprowadzona (częściowo) na terenie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu - jednostki obsługującej,

przez organ prowadzący,

w dniach 27.05.2020 - 21.07.2020

Dyrektor CUW informuje, że w związku z wykonywaniem zadań zleconych dla Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 8, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, w dniach od 27 maja do 21 lipca 2020 roku w Domu Dziecka oraz siedzibie CUW miała miejsce kontrola problemowa przeprowadzona przez organ prowadzący.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania Domu Dziecka, w tym:

1. Zapewnienie współpracy z palcówkami oświatowymi, do których uczęszczają wychowankowie.

2. Współpraca z rodziną oraz opiekunami prawnymi wychowanków.

3. Procedury urlopowania.

4. Przegląd kosztów utrzymania wychowanka w latach 2018-2020 (w siedzibie CUW).

5. Przegląd zatrudnienia w placówce w latach 2018-2020 (w siedzibie CUW).

6. Ocena funkcjonującego w jednostce system kontroli zarządczej w badanym zakresie.

W wyniku kontroli pozytywnie oceniono funkcjonujący w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu system kontroli zarządczej w badanym okresie. Zalecenia pokontrolne wykonano.

Sprawozdanie z przeprowadzenia kontroli problemowej, protokoły kontroli i wystąpienie pokontrolne przekazano do Domu Dziecka.