Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE kontrola problemowa (22.09.2020)

Kontrola problemowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu - jednostki obsługiwanej,

przeprowadzona (częściowo) na terenie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu - jednostki obsługującej,

przez organ prowadzący,

w dniach 22.09.2020 ÷ 13.01.2021

Dyrektor CUW informuje, że w związku z wykonywaniem zadań zleconych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, w dniach od 22 września 2020 roku do 13 stycznia 2021 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz siedzibie CUW będzie przeprowadzono kontrolę problemową przez organ prowadzący.

Celem kontroli będzie sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania PCPR w Kędzierzynie-Koźlu, w tym:

1. Terminowość i rzetelność sporządzania oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, i rodziny zastępczej.

2. Terminowość i rzetelność sporządzania Informacji o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

3. Rzetelność i terminowość informowania właściwego sądu o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

4. Procedura przeniesienia dziecka z jednej pieczy zastępczej do innej pieczy zastępczej.

5. Zgodność wydanych decyzji z zakresu pieczy zastępczej z ewidencją księgową wydatkowanych środków (w siedzibie CUW).

6. Prawidłowość wydatkowania środków pieniężnych z zakresu pieczy zastępczej (w siedzibie CUW).

7. Ocena systemu kontroli zarządczej w badanym zakresie.

W wyniku kontroli stwierdzono częściowe wzmocnienie systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu w kontrolowanym obszarze oraz wskazano obszary, które wymagają intensyfikacji działań Dyrektora PCPR.

Protokoły kontroli i wystąpienie pokontrolne przekazano do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu.