Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywna dostawa leków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2021

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa leków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2021

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - Sukcesywna dostawa leków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2021

PDFZapytanie ofertowe_LEKI na 2021.pdf (225,03KB)
PDFIPU_LEKI.pdf (144,39KB)
 

Informujemy, iż wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty  - DOCFORMULARZ oferty_LEKI na 2021.doc (85,00KB)
  2. Druk nr 1  (zestawienie dostaw) - załącznik do formularza oferty - XLSDruk-nr-1_leki_2021.xls (114,50KB)
  3. Aktualną na dzień składania ofert koncesję lub zezwolenie uprawniające do obrotu produktami leczniczymi zgodnie z wymaganiami ustawy z 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944 z późn. zm.) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
  4. Dokumenty (referencje) potwierdzające wykonywanie przez Wykonawcę, przez minimum 12 miesięcy dostawy leków dla co najmniej jednego Domu Pomocy Społecznej lub innych ośrodków pomocy społecznej w latach 2017÷2020. Dokument musi być wystawiony przez poprzedniego zamawiającego a z jego treści musi jednoznacznie wynikać realizacja dostaw dla Domu Pomocy Społecznej lub ośrodka pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Dyrektor CUW informuje o udzielonych w dniu 14.12.2020 r. odpowiedziach na zadane w postępowaniu pytania wykonawców: 

PDFI Odpowiedzi na pytania.pdf (334,15KB)

 

Dyrektor CUW informuje o udzielonych w dniu 15.12.2020 r. odpowiedziach na zadane w postępowaniu pytania wykonawców:

PDFII Odpowiedzi na pytania.pdf (335,43KB)
 

Dyrektor CUW informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi, iż na przedmiotowe zadanie wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona

PDFCUW.26.143.2020.AŚ_Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf (681,17KB)