Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek dla CUW i jednostek obsługiwanych w roku 2021

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek dla CUW i jednostek obsługiwanych w roku 2021.

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek dla CUW i jednostek obsługiwanych w roku 2021.


PDFZapytanie ofertowe_papier.pdf (246,61KB)
PDFIPU_papier na 2021.pdf (145,03KB)
 

Informujemy, iż wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty  - DOCFormularz oferty.doc (71,50KB)
  2. Druk nr 1 - załącznik do Formularza oferty - XLSXDRUK nr 1_PAPIER 2021.xlsx (54,56KB)
  3. Dokumenty (referencje) potwierdzające wykonywanie przez Wykonawcę, przez minimum 6 miesięcy dostawy papieru do kserokopiarek lub materiałów biurowych w tym papieru do kserokopiarek w latach 2017÷2020. Dokument musi być wystawiony przez poprzedniego zamawiającego a z jego treści musi jednoznacznie wynikać realizacja dostaw papieru do kserokopiarek lub materiałów biurowych w tym papieru do kserokopiarek. Referencje mogą być kopiami potwierdzonymi klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Dyrektor CUW informuje o zakończeniu postępowania w dniu 30.12.2020 r. i wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFCUW.26.142.2020.ASK_Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (473,35KB)