Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla CUW i jednostek obsługiwanych w roku 2021

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla CUW i jednostek obsługiwanych w roku 2021

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla CUW i jednostek obsługiwanych w roku 2021
 

PDFZapytanie ofertowe Tusze i tonery.pdf (251,69KB)
PDFIPU_tonery.pdf (145,86KB)
 

Informujemy, iż wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty  -  DOCFormularz oferty.doc (72,00KB)
  2. Druk nr 1 - załącznik do Formularza oferty -   XLSXDruk nr 1 (zestawienie dostaw)_tusze i tonery na 2021 rok.xlsx (25,25KB)
  3. Dokumenty (referencje) potwierdzające wykonywanie przez Wykonawcę, przez minimum 6 miesięcy dostawy tuszy, tonerów lub materiałów biurowych w tym tuszy i tonerów w latach 2017÷2020. Dokument musi być wystawiony przez poprzedniego zamawiającego, a z jego treści musi jednoznacznie wynikać realizacja dostaw tuszy, tonerów lub materiałów biurowych w tym tuszy i tonerów. Referencje mogą być kopiami potwierdzonymi klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Dyrektor CUW informuje o udzielonych w dniu 16.12.2020 r. odpowiedziach na zadane w postępowaniu pytania Wykonawców: 

PDFI Odpowiedzi na pytania.pdf (357,23KB)
 

Dyrektor CUW informuje o zakończeniu postępowania w dniu 30.12.2020 r. i wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFCUW.26.141.2020.ASK_Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (539,42KB)