Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywna dostawa leków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2021 – II POSTĘPOWANIE

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa leków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2021 - II POSTĘPOWANIE

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - Sukcesywna dostawa leków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2021 - II POSTĘPOWANIE

PDFZapytanie ofertowe_LEKI na 2021_II POSTĘPOWANIE.pdf (225,72KB)
PDFIPU_LEKI_II POSTĘPOWANIE.pdf (145,06KB)
 

Informujemy, iż wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty  - DOCFORMULARZ oferty_LEKI na 2021_II POSTĘPOWANIE.doc (85,00KB)
  2. Druk nr 1  (zestawienie dostaw) - załącznik do formularza oferty - XLSDruk-nr-1_leki_2021_II POSTĘPOWANIE.xls (115,00KB)
  3. Aktualną na dzień składania ofert koncesję lub zezwolenie uprawniające do obrotu produktami leczniczymi zgodnie z wymaganiami ustawy z 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944 z późn. zm.) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
  4. Dokumenty (referencje) potwierdzające wykonywanie przez Wykonawcę, przez minimum 12 miesięcy dostawy leków dla co najmniej jednego Domu Pomocy Społecznej lub innych ośrodków pomocy społecznej w latach 2017÷2020. Dokument musi być wystawiony przez poprzedniego zamawiającego a z jego treści musi jednoznacznie wynikać realizacja dostaw dla Domu Pomocy Społecznej lub ośrodka pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Dyrektor CUW informuje o zakończeniu postępowania w dniu 30.12.2020 r. i wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFCUW.26.153.2020.AŚ_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (463,54KB)