Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2021 rok

Zestawienie zarządzeń Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzonych w 2021 roku.

L.p. Numer zarządzenia Nazwa zarządzenia
1. w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości dróg i terenów stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2021÷2023 – II  POSTĘPOWANIE
2. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w  Kędzierzynie-Koźlu
3. w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2021-2023
4. w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego
5. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku  przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę
6. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
7. Zarządzenie 7/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
8. Zarządzenie 8/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół nr 3 w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
9. Zarządzenie 9/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawę sprzętu komputerowego dla ZSTiO w Kędzierzynie-Koźlu
10. Zarządzenie 10/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Sukcesywne świadczenie usług medycyny pracy dla CUW i Jednostek obsługiwanych w 2021 roku
11. Zarządzenie 11/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2021
12. Zarządzenie 12/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń laboratorium Zespołu Szkół Nr 3 im Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu na szkolne pomieszczenia wielofunkcyjne”
13. Zarządzenie 13/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa sprzętu komputerowego dla ZS nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
14. Zarządzenie 14/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
15. Zarządzenie 15/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół nr 3 w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
16. Zarządzenie 16/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
17. Zarządzenie 17/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Wykonanie projektu dostosowania istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej do aktualnie obowiązujących przepisów oraz wiedzy technicznej pod względem przeciwpożarowym – zgodnie z zaleceniami kontroli Państwowej Straży Pożarnej
18. Zarządzenie 18/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.  Termomodernizacja-wymiana stolarki okiennej prawej i lewej strony południowej oraz ścian bocznych budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu- etap II
19. Zarządzenie 19/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O na odcinku Gościęcin - Karchów
20. Zarządzenie 20/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu
21. Zarządzenie 21/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa niszczarki i drukarki dla ZSŻŚ w Kędzierzynie-Koźlu
22. Zarządzenie 22/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa boiska na wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z zagospodarowaniem terenu”
23. Zarządzenie 23/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice – Ucieszków w Gościęcinie – Etap I
24. Zarządzenie 24/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1409 O Większyce – Łężce – DK Nr 38: Etap II"
25. Zarządzenie 25/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
26. Zarządzenie 26/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa sprzętu komputerowego dla PPPP w Kędzierzynie-Koźlu
27. Zarządzenie 27/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych” (ul. Gazowa i ul. 1-go Maja)
28. Zarządzenie 28/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1433 O w miejscowości Stara Kuźnia
29. Zarządzenie 29/2021

w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa”

30. Zarządzenie 30/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sezonie zimowym 2021/2022
31. Zarządzenie 31/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa pomieszczeń laboratorium Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu na szkolne pomieszczenia wielofunkcyjne - Etap I
32. Zarządzenie 32/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku szkolno-oświatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu
33. Zarządzenie 33/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa 10 szt komputerów przenośnych dla CKZ
34. Zarządzenie 34/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
35. Zarządzenie 35/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół NR 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu
36. Zarządzenie 36/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na — Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1449 0 Bierawa-Grabówka od przejazdu kolejowego w kierunku Bierawy
37. Zarządzenie 37/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa niszczarek dla PPPP
38.
Zarządzenie 38/2021

w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

39. Zarządzenie 39/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „ Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach zarządzanych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski"
40. Zarządzenie 40/2021

w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przebudowa budynku Domu Dziecka w Kędzierzynie – Koźlu w celu wyodrębnienia lokalu na potrzeby utworzenia placówki interwencyjnej, w zadaniu o nazwie „Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o charakterze interwencyjnym w budynku przy ul. Skarbowej 8 w Kędzierzynie – Koźlu – część I i II”

41. Zarządzenie 41/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
42. Zarządzenie 42/2021 sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek obsługiwanych tj.: BS Kędzierzynie-Koźlu, DPS w Kędzierzynie-Koźlu, PCPR w Kędzierzynie-Koźlu oraz ZSTIO w Kędzierzynie-Koźlu
43. Zarządzenie 43/2021 sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa sprzętu komputerowego dla DPS w Kędzierzynie-Koźlu
44. Zarządzenie 44/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej i I Liceum Ogólnokształcącym w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
45. Zarządzenie 45/2021

w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  –  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu

46. Zarządzenie 46/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Sukcesywna dostawa leków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w  Kędzierzynie-Koźlu w roku 2022
47. Zarządzenie 47/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2022
48. Zarządzenie 48/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Sukcesywna dostawa wyrobów higienicznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2022
49. Zarządzenie 49/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla PCUW i jednostek obsługiwanych w roku 2022
50. Zarządzenie 50/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek dla PCUW i jednostek obsługiwanych w roku 2022
51. Zarządzenie 51/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa sprzętu komputerowego dla DPS w Kędzierzynie-Koźlu – II POSTĘPOWANIE
52. Zarządzenie 52/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek obsługiwanych w roku 2022
53. Zarządzenie 53/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7
54. Zarządzenie 54/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Sukcesywne świadczenie usług medycyny pracy dla PCUW i jednostek obsługiwanych w 2022 roku
55. Zarządzenie 55/2021 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę.
56. Zarządzenie 56/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu
57. Zarządzenie 57/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
58. Zarządzenie 58/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek obsługiwanych tj.: POA w Kędzierzynie-Koźlu,
ZS nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu oraz ZSŻŚ w Kędzierzynie-Koźlu
59. Zarządzenie 59/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa monitora interaktywnego dla ZSŻŚ w Kędzierzynie-Koźlu
60. Zarządzenie 60/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Świadczenie usług informatycznych dla jednostek obsługiwanych w roku 2022
61. Zarządzenie 61/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Sukcesywne świadczenie usługi sprzątania dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2022
62. Zarządzenie 62/2021 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Świadczenie dzierżawy kserokopiarek dla potrzeb Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek obsługiwanych w roku 2022
63. Zarządzenie 63/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
64. Zarządzenie 64/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
65. Zarządzenie 65/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w ramach prowadzenia gospodarki magazynowej w CUW
66. Zarządzenie 66/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu oraz jednostkach obsługiwanych
67. Zarządzenie 67/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu