Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywna dostawa leków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2022

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa leków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2022

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  - Sukcesywna dostawa leków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2022

PDFZapytanie ofertowe_leki dla DPS w 2022.pdf (427,58KB)
PDFPPU_leki dla DPS_2022.pdf (578,88KB)
 

Informujemy, iż wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty  - DOCXFormularz oferty.docx (36,00KB)
  2. Druk nr 1 - zestawienie dostaw załącznik do formularza oferty -  XLSXDruk-nr-1_leki_2022.xlsx (34,62KB)
  3. Aktualną na dzień składania ofert koncesję lub zezwolenie uprawniające do obrotu produktami leczniczymi zgodnie z wymaganiami ustawy z 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
  4. Dokumenty (referencje) potwierdzające wykonywanie przez Wykonawcę, przez minimum 6 miesięcy dostawy leków dla co najmniej jednego Domu Pomocy Społecznej lub innych ośrodków pomocy społecznej w latach 2018÷2021. Dokument musi być wystawiony przez poprzedniego zamawiającego a z jego treści musi jednoznacznie wynikać realizacja dostaw dla Domu Pomocy Społecznej lub ośrodka pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Dyrektor CUW informuje o udzielonej w dniu 06-12-2021r. odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania Wykonawców:

PDFOdpowiedzi na pytania od nr 1 do nr 3.pdf (338,09KB)
 

Dyrektor CUW informuje o udzielonej w dniu 06-12-2021r. odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania Wykonawców:

PDFOdpowiedź na pytanie nr 4.pdf (432,93KB)

 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_leki.pdf (173,55KB)
 

Dyrektor CUW informuje o zakończeniu postępowania w dniu 22.12.2021 r. i wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFCUW.262.86.2021.ASK_Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (180,85KB)