Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek dla PCUW i jednostek obsługiwanych w roku 2022

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek dla PCUW i jednostek obsługiwanych w roku 2022

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek dla PCUW i jednostek obsługiwanych w roku 2022.

PDFZapytanie ofertowe_papier do ksero w 2022.pdf (433,59KB)
PDFPPU_papier do ksero w 2022.pdf (579,59KB)
 

Informujemy, iż wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty  - DOCXFormularz oferty_papier do ksero w 2022.docx (35,54KB)
  2. Druk nr 1 - załącznik do Formularza oferty - XLSXDRUK nr 1_PAPIER 2022.xlsx (55,04KB)
  3. Dokumenty (referencje) potwierdzające wykonywanie przez Wykonawcę, przez minimum 6 miesięcy dostawy papieru do kserokopiarek lub materiałów biurowych w tym papieru do kserokopiarek w latach 2018÷2021. Dokument musi być wystawiony przez poprzedniego zamawiającego a z jego treści musi jednoznacznie wynikać realizacja dostaw papieru do kserokopiarek lub materiałów biurowych w tym papieru do kserokopiarek. Referencje mogą być kopiami potwierdzonymi klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Dyrektor CUW informuje o udzielonej w dniu 02.12.2021r. odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania wykonawców:

PDFodpowiedzi na pytania do postępowania_PAPIER.pdf (232,04KB)
 

Dyrektor CUW informuje o zakończeniu postępowania w dniu 30.12.2021 r. i wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFCUW.262.73.2021.ASK_Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (249,38KB)