Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywna dostawa TUSZY I TONERÓW dla CUW i jednostek obsługiwanych do dnia 30-04-2022

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa TUSZY I TONERÓW dla CUW i jednostek obsługiwanych do dnia 30-04-2022

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  - Sukcesywna dostawa TUSZY I TONERÓW dla CUW i jednostek obsługiwanych do dnia 30-04-2022

PDFZapytanie ofertowe_tusze i tonery w 2022.pdf (435,44KB)
PDFPPU_tusze i tonery w 2022.Ppdf.pdf (581,26KB)
 

Informujemy, iż wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty  - DOCXFormularz oferty_tusze i tonery w 2022.docx (36,04KB)
  2. Druk nr 1 - załącznik do Formularza oferty - XLSXpodział na kwartały Druk nr1 - tusze i tonery na 2022 rok.xlsx (25,60KB)
  3. Dokumenty (referencje) potwierdzające wykonywanie przez Wykonawcę, przez minimum 6 miesięcy dostawy tuszy i tonerów lub materiałów biurowych w tym tuszy i tonerów w latach 2018÷2021. Dokument musi być wystawiony przez poprzedniego zamawiającego a z jego treści musi jednoznacznie wynikać realizacja dostaw papieru do kserokopiarek lub materiałów biurowych w tym papieru do kserokopiarek. Referencje mogą być kopiami potwierdzonymi klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Dyrektor CUW informuje o udzielonej w dniu 17.01.2022 r. odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytanie Wykonawcy:

PDFOdpowiedź na pytanie.pdf (178,61KB)
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (173,03KB)

 

Dyrektor CUW informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi, iż przekroczona została wartość środków przeznaczonych na realizację zadania:

PDFCUW.262.3.2022.ASK_INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU.pdf (490,13KB)