Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2022 rok

Zestawienie zarządzeń Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzonych w 2022 roku.

L.p. Numer zarządzenia Nazwa zarządzenia
1. w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja budynku po stacji kontroli pojazdów na Wyspie w Kędzierzynie-Koźlu
2. Zarządzenie 2/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
3. Zarządzenie 3/2022 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa skanera dla II LO w Kędzierzynie-Koźlu
4. Zarządzenie 4/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku szkolno-oświatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu
5. Zarządzenie 5/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej
6. Zarządzenie 6/2022 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Połączenie sal dydaktycznych w CKZ Kędzierzyn – Koźle przy ul. Mostowej 7 przez rozebranie części ściany nośnej
7. Zarządzenie 7/2022 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa drukarki 3D dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”
8. Zarządzenie 8/2022 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania pn.: Przebudowa węzła sanitarnego w Zespole Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na II piętrze budynku głównego szkoły
9. Zarządzenie 9/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w PCPR w Kędzierzynie - Koźlu.
10. Zarządzenie 10/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
11. Zarządzenie 11/2022 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa niszczarek dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu
12. Zarządzenie 12/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu
13. Zarządzenie 13/2022 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja, montaż źródeł odnawialnej energii oraz remont pomieszczeń Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu”
14. Zarządzenie 14/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej wraz z remontem drogi powiatowej nr 1450 O Bierawa – DW Nr 408
15. Zarządzenie 15/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Świadczenie usług związanych z organizacją i prowadzeniem  zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego  ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2022
16. Zarządzenie 16/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników PCUW
17. Zarządzenie 17/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w POA K-Koźle
18. Zarządzenie 18/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2022
19. Zarządzenie 19/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Domu Pomocy Społecznej w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
20. Zarządzenie 20/2022 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa niszczarek i drukarek dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
21. Zarządzenie 21/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2041 O ul. 1 Maja w miejscowości Kędzierzyn-Koźle”
22. Zarządzenie 22/2022 Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu oraz w jednostkach obsługiwanych przez CUW
23. Zarządzenie 23/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w ZS3 w K-Koźlu
24. Zarządzenie 24/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie - Koźlu
25. Zarządzenie 25/2022 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa drukarki 3D oraz filamentów dla LO I w Kędzierzynie-Koźlu wraz ze szkoleniem pracowników
26. Zarządzenie 26/2022  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie - Koźlu
27. Zarządzenie 27/2022 w sprawie powołania komisji do oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja i montaż źródeł odnawialnej energii w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu”
28. Zarządzenie 28/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w ZSS w K-Koźlu
28a. Zarządzenie 28a/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 45/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wykonania pracy zdalnej
29. Zarządzenie 29/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Remont odcinków drogi powiatowej nr 1477 O oraz 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu”
30. Zarządzenie 30/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w I Liceum Ogólnokształcącym w ramach wspólnej obsługi realizowane przez CUW
31. Zarządzenie 31/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sezonie zimowym 2022÷2023, w tym dróg na terenie Gmin: Cisek, Pawłowiczki i chodników na terenie Gminy: Kędzierzyn-Koźle
32. Zarządzenie 32/2022 w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w Zespole Szkół NR 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu
33. Zarządzenie 33/2022 w sprawie powołania stałej komisji do oceny postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) realizowanych dla jednostek obsługiwanych.
34. Zarządzenie 34/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu
35. Zarządzenie 35/2022 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie wynagrodzenia pracowników PCUW.
36. Zarządzenie 36/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości w Domu Dziecka w Kędzierzynie - Koźlu - jednostce obsługiwanej w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW.
37. Zarządzenie 37/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
38. Zarządzenie 38/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Świadczenie usług związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2023
39. Zarządzenie 39/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
40. Zarządzenie 40/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – "Przebudowa drogi powiatowej nr 1402 O - ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu na trasie dojazdu do terenów inwestycyjnych"
41. Zarządzenie 41/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie - Koźlu
42. Zarządzenie 42/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Kędzierzynie - Koźlu
43. Zarządzenie 43/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie - Koźlu
44. Zarządzenie 44/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu
45. Zarządzenie 45/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu
46. Zarządzenie 46/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie - Koźlu oraz jednostek obsługiwanych