Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej służącej do ustalenia OPZ na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa węzła sanitarnego w Zespole Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na II piętrze budynku głównego szkoły

Zapytanie ofertowe - Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania pn.: Przebudowa węzła sanitarnego w Zespole Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na II piętrze budynku głównego szkoły.

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych -  Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania pn.: Przebudowa węzła sanitarnego w Zespole Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na II piętrze budynku głównego szkoły.

PDFZapytanie ofertowe_DOKUMENTACJA_ZS1_2022.pdf (237,10KB)
PDFPPU_DOKUMENTACJA_ZS1_2022.pdf (328,23KB)

Informujemy, iż Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty -  DOCXFormularz oferty_DOKUMENTACJA_ZS1_2022.docx (39,43KB)

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Dyrektor CUW informuje o udzielonej w dniu 03.03.2022 r. odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytanie Wykonawcy:

PDFOdpowiedź na pytanie Wykonawców.pdf (188,59KB)
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (185,90KB)
 

Dyrektor CUW informuje o zakończeniu postępowania w dniu 10.03.2022 r. i wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFCUW.262.20.2022.ASK_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (409,45KB)