Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja i montaż źródeł odnawialnej energii w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu”

Zapytanie ofertowe -  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja i montaż źródeł odnawialnej energii w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu”

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  -   Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Termomodernizacja i montaż źródeł odnawialnej energii w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu”

PDFCUW.262.53.2022.ASK_Zapytanie ofertowe_projekt_ZSŻŚ.pdf (247,37KB)
PDFCUW.262.53.2022.ASK_PPU_projekt_ZSŻŚ.pdf (326,88KB)
 

Informujemy, iż Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty -  DOCXCUW.262.53.2022.ASK_Formularz oferty_projekt_ZSŻŚ.docx (39,69KB)
  2. Druk nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy - DOCXCUW.262.53.2022.ASK_Druk nr 1- oświadczenie_projekt_ZSŻŚ.docx (41,28KB)

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Dyrektor CUW informuje o udzielonej w dniu 08-07-2022r. odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytanie Wykonawcy:

PDFOdpowiedzi na pytania do postępowania.pdf (233,09KB)
PDFEkspertyza Zesp. Szkół Żeglugi.pdf (839,46KB)

 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (354,80KB)

 

Dyrektor CUW informuje o zakończeniu postępowania w dniu 14.07.2022 r. i wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFCUW.262.53.2022.ASK_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (308,32KB)