Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek dla PCUW i jednostek obsługiwanych w roku 2023

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek dla PCUW i jednostek obsługiwanych w roku 2023

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  -  Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek dla PCUW i jednostek obsługiwanych w roku 2023

PDFZapytanie ofertowe - CUW.262.65.2022.ASK.pdf (509,97KB)
PDFPPU_papier do ksero w 2023_CUW.262.65.2022.ASK.pdf (581,12KB)
 

Informujemy, iż wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty - DOCXFormularz oferty_papier do ksero w 2023.docx (36,48KB)
  2. Druk nr 1 (zestawienie dostaw) - XLSXDRUK nr 1 - PAPIER 2023.xlsx (53,22KB)
  3. Druk nr 2 – oświadczenie - DOCXDruk nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.docx (15,27KB)
  4. Dokumenty (referencje) potwierdzające wykonywanie przez Wykonawcę, przez minimum 6 miesięcy dostawy papieru do kserokopiarek lub materiałów biurowych w tym papieru do kserokopiarek w latach 2019÷2022. Dokument musi być wystawiony przez poprzedniego zamawiającego a z jego treści musi jednoznacznie wynikać realizacja dostaw papieru do kserokopiarek lub materiałów biurowych w tym papieru do kserokopiarek. Referencje mogą być kopiami potwierdzonymi klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Dyrektor CUW informuje o udzielonej w dniu 18-10-2022r. odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytanie Wykonawcy:

PDFOdpowiedź na pytanie do postępowania.pdf (179,62KB)

 

Dyrektor CUW informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi, iż w niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty:

PDFCUW.262.65.2022.ASK_Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (225,84KB)