Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby DPS w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2023 – II POSTĘPOWANIE

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby DPS w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2023 - II POSTĘPOWANIE

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  -  Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby DPS w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2023 - II POSTĘPOWANIE

PDFZapytanie ofertowe_środki czystości DPS w 2023r. - II POSTĘPOWANIE.pdf (501,67KB)
PDFPPU_ środki czystości DPS w 2023r. - II POSTĘPOWANIE.pdf (575,33KB)
 

Informujemy, iż Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz ofertyDOCXFormularz oferty_środki czytości DPS w 2023r. - II POSTĘPOWANIE.docx (36,33KB)
  2. Druk nr 1 (zestawienie dostaw)XLSXDruk nr 1 - środki czystości DPS w 2023r. - II POSTĘPOWANIE.xlsx (16,26KB)
  3. Druk nr 2 – oświadczenie WykonawcyDOCXDruk nr 2 - oświadczenie Wykonawcy - środki czystości DPS w 2023r. - II POSTĘPOWANIE.docx (19,83KB)
  4. Dokumenty (referencje) potwierdzające wykonywanie przez Wykonawcę, przez minimum 6 miesięcy dostaw środków czystości w latach 2019÷2022. Dokument musi być wystawiony przez poprzedniego zamawiającego, a z jego treści musi jednoznacznie wynikać realizacja dostaw środków czystości. Referencje mogą być kopiami potwierdzonymi klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (349,03KB)
 

Dyrektor CUW informuje o zakończeniu postępowania w dniu 25.11.2022 r. i wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFCUW.262.74.2022.ASK_Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (224,40KB)