Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywne świadczenie usługi sprzątania dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2023

PDFCUW.262.80.2022.ASK_Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (123,70KB) Zapytanie ofertowe - Sukcesywne świadczenie usługi sprzątania dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2023

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Sukcesywne świadczenie usługi sprzątania dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2023

PDFZapytanie ofertowe_sprzątanie PCUW w 2023.pdf (379,99KB)
PDFPPU _Sprzątanie w 2023.pdf (254,54KB)
 

Informujemy, iż Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty - DOCXFormularz-oferty_sprzatanie PCUW w 2023.docx (37,49KB)
  2. Druk nr 1 – oświadczenie Wykonawcy - DOCXDruk nr 1 - oświadczenie.docx (20,06KB)
  3. Dokumenty (referencje) potwierdzające wykonywanie przez Wykonawcę, przez minimum 6 miesięcy, co najmniej 1 usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w latach 2019÷2022. Dokument powinien być wystawiony przez poprzedniego zamawiającego, a z jego treści musi jednoznacznie wynikać realizacja usługi sprzątania pomieszczeń biurowych. Referencje mogą być kopiami potwierdzonymi klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (103,15KB)
 

Dyrektor CUW informuje o zakończeniu postępowania w dniu 28.12.2022 r. i wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFCUW.262.80.2022.ASK_Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (123,70KB)