Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2023 rok

Zestawienie zarządzeń Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzonych w 2023 roku.

L.p. Numer zarządzenia Nazwa zarządzenia
1. Zarządzenie 1/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2023
2. Zarządzenie 2/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
3. Zarządzenie 3/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w II LO w Kędzierzynie-Koźlu
4. Zarządzenie 4/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Remont drogi powiatowej nr 2066 O ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu
5. Zarządzenie 5/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2023
6. Zarządzenie 6/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w ZSTiO w Kędzierzynie-Koźlu
7. Zarządzenie 7/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
8. Zarządzenie 8/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2023
9. Zarządzenie 9/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Ognisku Artystycznym w Kędzierzynie-Koźlu
10. Zarządzenie 10/2023 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w PCUW.
11. Zarządzenie 11/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w sezonie zimowym 2023-2024 na terenie Gmin: Cisek, Pawłowiczki
12. Zarządzenie 12/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Przebudowa drogi powiatowej nr 1402 O - ul. Spacerowej w Kędzierzynie-Koźlu na trasie dojazdu do terenów inwestycyjnych
13. Zarządzenie 13/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
14. Zarządzenie 14/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kędzierzynie Koźlu
15. Zarządzenie 15/2023 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2023 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę.
16. Zarządzenie 16/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2023
17. Zarządzenie 17/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w DPS w Kędzierzynie Koźlu
18. Zarządzenie 18/2023 w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w Zespole Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu
19. Zarządzenie 19/2023 w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w II Liceum ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu
20. Zarządzenie 20/2023 w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
21. Zarządzenie 21/2023 w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu
22. Zarządzenie 22/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
23. Zarządzenie 23/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu
24. Zarządzenie 24/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Świadczenie usług związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2024
25. Zarządzenie 25/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie - Koźlu.
26. Zarządzenie 26/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie - Koźlu.
27. Zarządzenie 27/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
28. Zarządzenie 28/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
29. Zarządzenie 29/2023 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2024 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę
30. Zarządzenie 30/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu
31. Zarządzenie 31/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kędzierzynie - Koźlu
32. Zarządzenie 32/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie - Koźlu oraz jednostkach obsługiwanych.
33. Zarządzenie 33/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego w roku 2024
34. Zarządzenie 34/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW