Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania finansowe 2023

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wykonując obowiązek publikowania sprawozdań finansowych za 2023 rok* podaje do wiadomości Sprawozdania finansowe za 2023 rok dotyczące jednostek obsługiwanych i jednostki obsługującej, składające się z:

  1. bilansu,
  2. rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
  3. zestawienia zmian w funduszu,
  4. informacji dodatkowej.
Lp. Nazwa skrócona jednostki Nazwa sprawozdania
1 I LO
2 II LO
3 ZS 1
4 ZS 3
5 ZSTiO
6 ZSŻŚ
7 ZS S
8 CKZ
9 POA
10 PPPP
11 BS
12 PCA
13 DPS
14 PCPR
15 CUW

 

* podstawa prawna publikacji: §27, §34 ust.1, 9 i 10, załącznik nr 12 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dyrektor PCUW informuje, że część sprawozdań finansowych została podpisana przez osoby upoważnione podpisem elektronicznym - certyfikatem kwalifikowanym. W celu weryfikacji elektronicznego podpisu kwalifikowanego należy pobrać podpisany elektronicznie dokument na dysk komputera z zapewnionym dostępem do Internetu, a następnie otworzyć podpisany elektronicznie dokument w programie umożliwiającym weryfikację podpisów elektronicznych np. Adobe Reader.