Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2017 rok

Zestawienie zarządzeń Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzonych w 2017 roku.

L.p. Numer zarządzenia Nazwa zarządzenia
1. Zarządzenie nr 1/2017 W sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego CUW
2. Zarządzenie nr 2/2017 W sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w CUW oraz jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez CUW
3. Zarządzenie nr 3/2017 W sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w CUW i jednostkach obsługiwanych.
4. Zarządzenie nr 4/2017 W sprawie wprowadzenia procedury postępowania z pieczątkami służbowymi używanymi w CUW.
5. Zarządzenie nr 5/2017 W sprawie powołania komisji do oceny ofert na usługę medyczną
6. Zarządzenie nr 6/2017 W sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
7. Zarządzenie nr 7/2017 W sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego
8. Zarządzenie nr 8/2017 W sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w CUW
9. Zarządzenie nr 9/2017 W sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w CUW
10. Zarządzenie nr 10/2017 W sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w CUW
11. Zarządzenie nr 11/2017 W sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania podróży służbowych pracowników CUW i jednostek obsługiwanych. Aneks nr 1 do zarządzenia nr 11/2017
12. Zarządzenie nr 12/2017 W sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt
13. Zarządzenie nr 13/2017 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
14. Zarządzenie nr 14/2017 W sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
15. Zarządzenie nr 15/2017 W sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze oraz procedury przyjęcia nowego pracownika do pracy
16. Zarządzenie nr 16/2017 W sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania składnikami majątkowymi
17. Zarządzenie nr 17/2017 W sprawie wprowadzenia regulaminu działania komisji likwidacyjnej majątku ruchomego i powołania komisji likwidacyjnej
18. Zarządzenie nr 18/2017 W sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w I Liceum Ogólnokształcącym oraz w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
19. Zarządzenie nr 19/2017 W sprawie wprowadzenia procedury kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości
20. Zarządzenie nr 20/2017 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
21. Zarządzenie nr 21/2017 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu
22. Zarządzenie nr 22/2017 W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2017 roku w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 11 listopada 2017r
23. Zarządzenie nr 23/2017 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
24. Zarządzenie nr 24/2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018 roku w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 6 stycznia 2018r
25. Zarządzenie nr 25/2017 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
26. Zarządzenie nr 26/2017 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
27. Zarządzenie nr 27/2017 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu
28. Zarządzenie nr 28/2017 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych
29. Zarządzenie nr 29/2017 W sprawie przyjęcia zasad klasyfikacji wydatków dla zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych