Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek dla CUW i jednostek obsługiwanych w II połowie roku 2023

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek dla CUW i jednostek obsługiwanych w II połowie roku 2023

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  -  Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek dla CUW i jednostek obsługiwanych w II połowie roku 2023.

PDFZapytanie ofertowe_papier do ksero -od lipca 2023.pdf (551,92KB)
PDFPPU_papier do ksero od lipca 2023r.pdf (149,28KB)
 

Informujemy, iż wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty - DOCXFormularz oferty_papier do ksero - od lipca 2023.docx (36,84KB)
  2. Druk nr 1 (zestawienie dostaw) - XLSXDruk-nr-1-papier-2023r_od 1 lipca 2023.xlsx (49,82KB)
  3. Druk nr 2 – oświadczenie - DOCXDruk nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy od lipca.docx (18,82KB)
  4. Dokumenty (referencje) potwierdzające wykonywanie przez Wykonawcę, przez minimum 6 miesięcy dostawy papieru do kserokopiarek lub materiałów biurowych w tym papieru do kserokopiarek w latach 2019÷2022. Dokument musi być wystawiony przez poprzedniego zamawiającego a z jego treści musi jednoznacznie wynikać realizacja dostaw papieru do kserokopiarek lub materiałów biurowych w tym papieru do kserokopiarek. Referencje mogą być kopiami potwierdzonymi klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (230,76KB)
 

Dyrektor CUW informuje o zakończeniu postępowania w dniu 21-06-2023r. i wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFCUW.262.13.2023.ASK_Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (250,90KB)