Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby DPS w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2024

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby DPS w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2024

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  -  Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby DPS w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2024

PDFZapytanie ofertowe DPS śr.czystości 2024.pdf (546,74KB)
PDFPPU_środki czystości w 2024.pdf (575,27KB)
 

Informujemy, iż Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty - DOCXFormularz oferty_środki czytości_DPS w 2023.docx (39,55KB)
  2. Druk nr 1 (zestawienie dostaw) - XLSXZMIENIONY Druk nr 1 zestawienie dostaw - środki czystości z DPS na 2024r.xlsx (16,43KB)
  3. Druk nr 2 – oświadczenie Wykonawcy - DOCXDruk nr 2 - oświadczenie dla Wykonawcy 2023.docx (19,78KB)
  4. Dokumenty (referencje) potwierdzające wykonywanie przez Wykonawcę, przez minimum 6 miesięcy dostaw środków czystości w latach 2020÷2023. Dokument musi być wystawiony przez poprzedniego zamawiającego, a z jego treści musi jednoznacznie wynikać realizacja dostaw środków czystości. Referencje mogą być kopiami potwierdzonymi klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert w postępowaniu:

PDFInformacja o przesunięciu terminu składania ofert.pdf (174,74KB)

 

Dyrektor CUW informuje o udzielonej w dniu 05.12.2023 r. odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania Wykonawcy:

PDFOdpowiedzi na pytania do postępowania.pdf (380,98KB)

 

Dyrektor CUW informuje o zmianie Druku nr 1 (zestawienie dostaw):

PDFZmiana Druku nr 1 zestawienie dostaw.pdf (175,51KB)
XLSXZMIENIONY Druk nr 1 zestawienie dostaw - środki czystości z DPS na 2024r.xlsx (16,43KB)

 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ŚRODKI CZYSTOŚCI 2024 DLA DPS.pdf (143,00KB)

 

Dyrektor CUW informuje o zakończeniu postępowania w dniu 20.12.2023 r. i wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFCUW.262.44.2023.ASK_Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (259,86KB)