Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywne świadczenie usługi sprzątania dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2024

Zapytanie ofertowe - Sukcesywne świadczenie usługi sprzątania dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2024

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Sukcesywne świadczenie usługi sprzątania dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2024

PDFZapytanie ofertowe_sprzątanie PCUW w 2024.pdf (749,71KB)
PDFPPU _Sprzątanie w 2024.pdf (640,90KB)
 

Informujemy, iż Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty - DOCXFormularz-oferty_sprzatanie PCUW w 2024.docx (37,53KB)
  2. Druk nr 1 – oświadczenie Wykonawcy - DOCXDruk nr 1 - oświadczenie 2024.docx (20,21KB)
  3. Dokumenty (referencje) potwierdzające wykonywanie przez Wykonawcę, przez minimum 6 miesięcy, co najmniej 1 usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w latach 2020÷2023. Dokument powinien być wystawiony przez poprzedniego zamawiającego, a z jego treści musi jednoznacznie wynikać realizacja usługi sprzątania pomieszczeń biurowych. Referencje mogą być kopiami potwierdzonymi klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (178,26KB)
 

Dyrektor CUW informuje o zakończeniu postępowania w dniu 21.12.2023 r. i wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFCUW.262.46.2023.ASK_Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (187,97KB)