Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek dla CUW i jednostek obsługiwanych w roku 2024

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek dla CUW i jednostek obsługiwanych w roku 2024

Dyrektor CUW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  -  Sukcesywna dostawa papieru do kserokopiarek dla CUW i jednostek obsługiwanych w roku 2024

PDFZapytanie ofertowe_papier do ksero 2024.pdf (543,41KB)
PDFPPU_papier do ksero 2024.pdf (582,25KB)
 

Informujemy, iż wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty - DOCXFormularz oferty_papier do ksero 2024.docx (36,88KB)
  2. Druk nr 1 (zestawienie dostaw) - XLSXDRUK NR 1 - zestawienie dostaw_papier 2024.xlsx (49,96KB)
  3. Druk nr 2 – oświadczenie - DOCXDruk nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy 2024.docx (18,98KB)
  4. Dokumenty (referencje) potwierdzające wykonywanie przez Wykonawcę, przez minimum 6 miesięcy dostawy papieru do kserokopiarek lub materiałów biurowych w tym papieru do kserokopiarek w latach 2020÷2023. Dokument musi być wystawiony przez poprzedniego zamawiającego a z jego treści musi jednoznacznie wynikać realizacja dostaw papieru do kserokopiarek lub materiałów biurowych w tym papieru do kserokopiarek. Referencje mogą być kopiami potwierdzonymi klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PAPIER 2024.pdf (174,26KB)
 

Dyrektor CUW informuje o zakończeniu postępowania w dniu 05.01.2024 r. i wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFCUW.262.40.2023.ASK_Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (188,92KB)